Varan har lagts till i varukorgen

Rekordår för svensk elexport

Elproduktion 17 feb 2020
1064692-wind-power-turbines-on-wind-farm
2019 blev ett rekordår för svensk elproduktion, visar en sammanställning av Energimyndigheten. Foto: Mostphotos
Den totala elproduktionen har slagit nytt rekord samtidigt som förbrukningen sjunkit, visar en sammanställning från Energimyndigheten.

I Energimyndighetens preliminära årssammanställning för 2019 finns flera elproduktionsrekord. Den totala elproduktionen för 2019 uppgick till 164,4 terawattimmar, TWh, vilket är en ökning med knappt 6 TWh jämfört med 2018.

Rekord i nettoexport

Totalt exporterade Sverige cirka 35,2 TWh el under förra året och importerade cirka 9 TWh, mestadels från Norge. Nettoexporten resulterade i 26,2 TWh. Den stora nettoexporten berodde på den stora elproduktionen samtidigt som elanvändningen minskade. Den största delen exporterades till Finland.

– Elen vi exporterat producerades i huvudsak av vatten, vind och kärnkraft. Detta medför att vi kunnat tillföra el på europeiska elmarknaden som givit ett litet klimatavtryck, säger analytiker Camilla Dellby på Energimyndigheten i ett pressmeddelande..

Sveriges totala elanvändning minskade med 3 TWh till 138,3 TWh. 

Rekord för vindkraften

Även vindkraften slog produktionsrekord under 2019. Preliminär statistik visar att den producerade 19,9 TWh, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med 2018. Vindkraften stod för cirka 12 procent av den totala produktionen.

Blygsamma siffror för vattenkraften

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 78 procent av den totala elproduktionen, 39 procent vardera. Vattenkraften ökade sin produktion något jämfört med året innan och producerade 64,6 TWh. Kärnkraften producerade 64,3 TWh under året. 

Elproduktionen från konventionell värmekraft blev 15,6 TWh vilket var ca 0,5 TWh mer än året innan och motsvarade cirka 10 procent av den totala elproduktionen under 2019.

Solelproduktionen ingår inte i denna undersökning då den fortsatt är en väldigt liten del av den totala elproduktionen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial