Varan har lagts till i varukorgen

Projektering av logistikbyggnader ökar stort

Lokaler 5 feb 2020
logistik
Med den ökade e-handeln kommer stora behov av lokaler för lagerföring, pakethantering och returhantering. Foto: Tobias Sterner
Den ökade e-handeln syns nu i byggstatistiken. Bland annat ökar projekteringar av lager- och logistikbyggnader kraftigt, visar en ny rapport.

Runt om i landet står köpcentrum tomma och butikslokaler förblir outhyrda. Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Nedgången för påbörjade projekteringar av köpcentrum och butikslokaler syns tydligt, uppger Byggfakta.

Kraftigt ökad e-handel

Under förra året ökade e-handeln med 15 procent och som en följd av detta ökade projekteringen av logistik- och lagerbyggnader markant.

I sin nya rapport ”Läget i handeln” spår Svensk Handel att så mycket som 11 000 butiker och 30 000 jobb kan försvinna under de kommande tio åren. Det motsvarar en minskning av antalet butiker med mellan 20 och 35 procent. Enligt prognosen kommer nästan varannan krona, 48 procent, inom sällanköpsvaruhandeln att omsättas inom e-handel år 2030.

Stort behov av lagerlokaler

Med den ökade e-handeln kommer stora behov av lokaler för lagerföring, pakethantering och returhantering. Byggstarterna av lager- och logistikbyggnader ligger på en högre nivå både 2018 och 2019 jämfört med 2017 och projekteringarna ökar mycket kraftigt, visar statistik från Byggfakta.

I kategorin lagerbyggnader 1–500 miljoner kronor ökar projekteringarna med cirka 80 procent. Räknar man in även lager över 500 miljoner kronor är ökningen hela 152 procent. Den ökade projekteringen under 2019 är en tydlig indikation på att byggstarterna av logistikanläggningar och lagerbyggnader kommer att öka under 2020.

Lagerytor i köpcentrum

När butiker och köpcentrum drabbas av vikande lönsamhet ersätts butikslokaler av andra verksamheter som till exempel kontor, restauranger och caféer. Några fastighetschefer har börjat få förfrågningar från näthandlare om att skapa lagerytor i köpcentrum eller andra fastigheter de har.

Bevaka ämnen i artikeln

Lokaler Ekonomi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter