Varan har lagts till i varukorgen
Översiktsplanemodell i ny version
Digitalisering 7 feb 2020
karta
Med den nya modellen ska kommunernas översiktsplanering bli effektivare. Illustration: Boverket
Kommunerna lägger stora resurser på digitala översiktsplaner. Nu kan detta arbete underlättas. Boverket har skapat en modell som ska göra processen effektivare och mer enhetlig över landet.

En digitaliserad samhällsbyggnadsprocess kan minska dubbelarbetet och ge ökat återanvändande av information. Detta gäller även kommunernas översiktsplanering. Därför har Boverket nu tagit fram en modell för hur geografisk information kan struktureras på ett sätt som underlättar utbytet av digital information.

Bakgrunden är att det på många håll redan finns digitala översiktsplaner som tagits fram av enskilda kommuner. Detta arbete är dock mycket resurskrävande.

Utbyte av erfarenheter

Tanken är nu att enhetliga metoder ska bidra till ökat utbyte av erfarenheter och och höjd kompetensen på området. Resultatet ska bli ökad kvalitet på de översiktsplaner som tas fram.

Den nya modellen, som kallas ÖP-modell 2.0, tar sikte på hur plankartan kan byggas upp framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda. ÖP-modell 2.0 består av delarna utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning samt riksintresse, LIS och andra värden.

Frivillig att använda

Till en början ska modellen vara frivillig att använda som ett stöd i översiktsplaneringen. En gemensam modell kommer dock bli nödvändig när det införs krav i plan- och bygglagen på att informationen i översiktsplaner och regionplaner måste kunna behandlas digitalt.

Detta gäller även för att i framtiden kunna hantera informationen i en gemensam nationell plattform för geodata. ÖP-modell 2.0 finns att ladda hem från Boverkets hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial