Varan har lagts till i varukorgen
”Vänta med att investera i en ny drönare”
Teknik 10 feb 2020
dronare.nyaregler
Den 1 juli 2020 börjar nya gemensamma drönarregler att gälla inom hela EU. Foto: Mostphotos
Kommande regeländringar för drönare finns inte på svenska än. Men vi har pratat med en som har koll. Bland annat införs tuffa krav på utbildning – trots att ingen vet vem som ska hålla i kurserna.

Den 1 juli 2020 träder nya EU-regler för drönare i kraft. Regelverket är uppdelat på två förordningar, en delegerad förordning som bland annat föreskriver tillverkares skyldigheter och tekniska krav samt en genomförandeförordning som innehåller operativa bestämmelser för hur drönare får användas.

Alla drönaroperatörer måste registreras med ett så kallat operatörs-ID. Drönare märks med ID-numret och ska även programmeras när möjligheten finns. Det gör att vem som helst via sin läsplatta eller mobil kan se det operatörs-ID som är registrerat på drönaren.

remi-webb Rémi Vesvre, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Mostphotos

Det är enbart operatörer av de drönare som är leksaker, väger mindre än 250 gram och är utan sensor för personlig data (ljud eller bild) som inte behöver registrera sig.

Såväl privatpersoner som organisationer kan stå som operatörer, och registreringen görs på Transportstyrelsens webbplats.

– Vi är i full gång med att ta fram informationsmaterial för hur man ska gå tillväga för att ansöka, säger Rémi Vesvre, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Krav på tillstånd och kompetens

Flygningar kan – beroende på risken som de medför – utföras i tre olika operationella kategorier: öppen, specifik eller certifierad. 

För drönare upp till 25 kilo krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger med drönaren inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. (I de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kilo).

För att flyga drönare som väger över 25 kilo, flyga utom synhåll, högre än 120 meter eller i närheten av människor måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Som fjärrpilot i den öppna kategorin måste du gå en grundläggande webbutbildning med prov hos Transportstyrelsen. Utbildningen behöver i vissa fall kompletteras med genomförd praktik.

För den specifika kategorin krävs att provet genomförs hos en erkänd organisation och för den certifierade kategorin måste utbildning genomföras hos en flygskola.

– Utbildningen måste ske hos en organisation som är godkänd av oss. Vi har inte landat i hur det ska se ut för den specifika kategorin. Men det skulle kunna vara ett byggföretag eller annat företag i er bransch som håller utbildningar för aktörer i er bransch, säger Rémi Vesvre.

Nya tillverkningskrav  

Från och med 1 juli 2020 ska alla drönare vara CE-märkta och stämplade med någon av de olika kategorierna C0–C4. Det är tekniska egenskaper som drönare har. 

– Importörer, tillverkare, distributörer och återförsäljare av drönare kommer att behöva se till att de drönare som säljs och distribueras inom EU följer reglerna.

För de drönare som inte uppfyller dessa krav efter den1 juli 2020 kommer användningen att vara begränsad, främst vad gäller hur nära människor de tillåts flyga.

– Det kan vara bra att vänta med att investera i en ny drönare tills du vet att tillverkaren uppfyller kraven i de nya reglerna. Risken är annars att du köper en drönare som inte uppfyller de nya certifieringskraven och som inte kan användas så som din verksamhet behöver.

Kostnader och tider för handläggning

Vad kostnaden kommer att bli för utbildningen och registreringen är ännu inte fastställt men målet är att handläggning av den öppna kategorin ska vara så automatiserad som möjligt.

– Vad gäller tillståndspliktig verksamhet i den specifika kategorin kommer även där vissa typer av ärende vara optimerade. Det gäller främst låg risk och återkommande uppdrag som kommer att kunna ta hjälp av EASA standard scenario*, säger Rémi Vesvre.

*Standard scenario är en typ av drift av branschorganisationen UAS Sweden i den specifika kategorin för vilken den behöriga myndigheten kan förlita sig på deklarationer där operatörer förklarar att de kommer att tillämpa i förväg definierade kompenserande åtgärder. Dessa ersätter den annars nödvändig säkerhets analys mer känd som SORA, Specifik Operational Risk Assessmen, och som ligger till grund till tillståndet i den specifika kategorin.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Säkerhet- och larmsystem Transportsystem Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter