Varan har lagts till i varukorgen

Nya lagar ska ge bättre villkor för utstationerade

Arbetsmiljö 24 feb 2020
byggarbetare_webb
I december 2019 fanns cirka 21 000 personer utstationerade i Sverige. Över hälften av dem beräknades arbeta i bygg- eller anläggningsbranschen. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos
Det ska bli mer lika villkor mellan utstationerade arbetare i Sverige och inhemsk arbetskraft. Det är tanken med flera lagförslag som regeringen har presenterat.

Lagförslagen har nu skickats på lagrådsremiss av regeringen. Flera av lagförslagen föreslås på grund av ändringar som har gjorts i EU:s utstationeringsdirektiv.

Tanken är att det ska bli mer lika villkor mellan de arbetare som har utstationerats till Sverige för jobb och den inhemska arbetskraften. Bland annat föreslås det att villkoren för utstationerade arbetare i kollektivavtal ska utökas, så att den lön som kan krävas inte behöver begränsas till minimilön.

Måste underrätta myndighet

Ett annat förslag är att skyldigheten för arbetsgivare att anmäla till Arbetsmiljöverket skärps, så att det ska göras från dag ett när personal utstationeras till Sverige, istället för fem dagar som det är idag. Samma skärpning föreslås för att det ska finnas en kontaktperson i Sverige från första dagen.

Enligt lagförslaget måste företaget som utstationerat personal visa för den person eller det företag som anlitat dem att en anmälan har gjorts. Om inte det görs måste mottagaren av tjänsten anmäla det till Arbetsmiljöverket. Båda två riskerar vite om det inte görs.

Regeringen föreslår också att regionala skyddsombud får rätt att utföra sitt arbete på arbetsplatser där en fackorganisation inte har någon medlem på en arbetsplats men där organisationen är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren.

FAKTA Utstationering

Utstationering innebär att en arbetstagare sänds av en arbetsgivare till ett annat land för att utföra tjänster där under en begränsad tid. Det ska finnas en mottagare av de tjänster som arbetstagaren utför. Med begränsad tid menas att det ska finnas ett start- och slutdatum för när dessa tjänster ska utföras.

Källa: Arbetsmiljöverket
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utstationering

Utstationering innebär att en arbetstagare sänds av en arbetsgivare till ett annat land för att utföra tjänster där under en begränsad tid. Det ska finnas en mottagare av de tjänster som arbetstagaren utför. Med begränsad tid menas att det ska finnas ett start- och slutdatum för när dessa tjänster ska utföras.

Källa: Arbetsmiljöverket