Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nu ska Attefallshusens Europakrock rättas till
Bestämmelser 3 feb 2020
Attefallshus
De begränsade möjligheterna att överklaga startbesked för komplementbostäder har inte rimmat med Europarättsliga förhållanden. Foto: Mostphotos/montage
Regelverket för Attefallshus strider mot Europakonventionen, enligt ett flertal domar. Nu ska felen åtgärdas. Regeringen tänker tillsätta en särskild utredning för flera ändringar kring bygglov.
Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har gett besked i en rad ärenden där grannar velat överklaga startbesked för Attefallshus på närliggande tomter. Slutsatsen har varit tydlig.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Europakonventionen och PBL

  • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
  • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
  • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i plan- och byugglagen, PBL, som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Europakonventionen och PBL

  • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
  • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
  • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i plan- och byugglagen, PBL, som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.