Varan har lagts till i varukorgen

Här öppnar nytt centrum för energifrågor

huvudbild_modellfabriken
Lokalerna på Kungsgatan 61 på Väster i Eskilstuna. Hyresavtalet är tecknat med Modellfabriken i Eskilstuna AB som ägs av Sehlhall Fastigheter. Illustration: Eskilstuna kommun
I samarbete med Energimyndigheten öppnar Eskilstuna kommun ett centrum för energiomställning. Här ska ny energiteknik visas upp för företag.

Det nya centrumet Energy Evolution Center i Eskilstuna ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.

Eskilstuna kommun satsar mycket på miljö- och energifrågor och i staden finns även huvudkontoren för två statliga myndigheter inom energiområdet, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

I centrumet, som öppnas våren 2021, ska flera olika aktörer inom energiområdet bedriva verksamhet. Exempel på aktörer är kommunens energi- och klimatrådgivare, Energikontoret i Mälardalen samt delar av det statliga forskningsinstitutet RISE. Nu letar projektet efter fler aktörer inom energiområdet för att fylla upp huset med kompetens.

Skapar lönsamhet

– I första hand är vår målgrupp företag. Vi vill att fler företag ska kunna använda energieffektiviseringsarbetet som en hävstång. De som sparar energi får pengar över och kan istället växa, säger Linda Werther Öhling, en av projektledarna för Energy Evolution Center.

sidobild_linda Linda Werther Öhling. Foto: Eskilstuna kommun

Hon menar att det är viktigt att det finns lönsamhet och tydlig nytta med företagens miljö- och energiarbete. 

Arena med inspiration

En viktig del i projektet är att skapa en demonstrationsarena där vi visar upp intressanta lösningar.

Det kan till exempel handla om företag som ska byta fönster eller funderar på solceller. Då kan det finnas intressanta lösningar som man kan titta på tillsammans, utvärdera och sen visa upp för att få fler att följa efter. 

– Just att testa, visa upp och inspirera andra till att göra likadant är en väldigt bra modell. 

Tanken är att samla ihop exempel på goda lösningar och sprida dem nationellt. Är det väldigt bra lösningar kan de i förlängningen också spridas internationellt. 

Locka fler ungdomar 

Linda Werther Öhling framhåller att det kan vara så att organisationer idag har en specifik person som fokuserar på energi- och hållbarhetsfrågor. 

 Energi- och hållbarhetsfrågorna behöver integreras bättre i organisationer och bli en del av varje anställds arbete.

Det behövs fler som kan energifrågor. Ett viktigt led i det långsiktiga arbetet är därför också att satsa på kompetensförsörjning via skolan. 

I framtiden kommer det att bli ännu större efterfrågan på kompetens inom energiområdet

Vi har en ganska hög arbetslöshet i Eskilstuna. Om vi kan få fler ungdomar att utbilda sig inom energiområdet, vet vi att fler kommer att få jobb eftersom det är en bransch som redan nu skriker efter kompetens. I framtiden kommer det att bli ännu större efterfrågan på kompetens inom energiområdet.

OM Energy Evolution Center

Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Samarbetspartners är också RISE, Mälardalens högskola, Energikontoret i Mälardalen, Create, UF Södermanland, Eskilstuna Kommunfastighet samt Eskilstuna Energi & Miljö.

Syftet med projektet är att:

 • Bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.
 • Inspirera till resurs- och energieffektiva lösningar.
 • Stärka konkurrenskraften genom klimatsmarta och energieffektiva företag.

De långsiktiga målen är att:

 • Bli ett nationellt kunskapscenter för energifrågor.
 • Bidra till fler arbetstillfällen och företag inom området energi till Eskilstuna, regionen och Sverige.
 • Bidra till att förse energibranschen med kompetent arbetskraft.
 • Bidra till minskade utsläpp av växthusgaser samt större andel förnybar energi.
Källa: Energy Evolution Center
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Samverkan Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Energy Evolution Center

Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Samarbetspartners är också RISE, Mälardalens högskola, Energikontoret i Mälardalen, Create, UF Södermanland, Eskilstuna Kommunfastighet samt Eskilstuna Energi & Miljö.

Syftet med projektet är att:

 • Bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.
 • Inspirera till resurs- och energieffektiva lösningar.
 • Stärka konkurrenskraften genom klimatsmarta och energieffektiva företag.

De långsiktiga målen är att:

 • Bli ett nationellt kunskapscenter för energifrågor.
 • Bidra till fler arbetstillfällen och företag inom området energi till Eskilstuna, regionen och Sverige.
 • Bidra till att förse energibranschen med kompetent arbetskraft.
 • Bidra till minskade utsläpp av växthusgaser samt större andel förnybar energi.
Källa: Energy Evolution Center