Varan har lagts till i varukorgen

Gemensamma avfallskrav från bostadsbolag

Avfall 14 feb 2020
byggavfall
De gemensamma kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag. Foto: Tobias Sterner
Byggbranschen behöver bli bättre på att återvinna byggavfall. Det menar Stockholms kommunala fastighetsbolag som nu ställer gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt.

De gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål.

Tidigare olika krav och metodik

Tidigare har bolagen haft olika avfallskrav och uppföljningsmetodik även om alla har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

– Med de nya gemensamma kraven vill vi göra det lättare för våra byggentreprenörer att förebygga och hantera avfall. Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder i ett pressmeddelande.

Tydliga rutiner vid startmöten

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

Kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag. För att även förebygga avfall ingår tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen.

Några av de nya gemensamma kraven är:

  • rutiner för hur mängden avfall ska minimeras
  • nivåer för materialåtervinning och andelen deponi
  • ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen
Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Hållbarhet Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter