Varan har lagts till i varukorgen
Forskare undersöker energikrävande datacenter
Energi 21 feb 2020
Datacenter
Antalet datacenter i landet ökar snabbt. Foto: Wavebreakmedia
Världens datacenter står idag för en stor energianvändning och höga koldioxidutsläpp. Nu söker forskare svar på om de går att bygga annorlunda för att minska energianvändningen.

Forskningsprojektet Cloudberry Datacenters startade redan 2018 och finansieras bland annat av Energimyndigheten och Luleå tekniska universitet. Målet med forskningen är att effektivisera energianvändningen i datacenter och under fyra år ska forskarna söka svar i 12 olika delprojekt.

Det handlar till exempel att undersöka om spillvärme från datahallar går att använda till något nyttigt än att bara kylas bort och om det går att bygga datacentren annorlunda.

Flera frågor måste lösas

Enligt Karl Andersson, projektledare för forskningsprojektet, riskerar datacenters att bli stora miljöbovar.

– Varje gång vi laddar upp ett YouTube-klipp eller strömmar en tv-serie ökar energianvändningen, konstaterar han i ett uttalande på Energimyndighetens webbplats.

Enligt honom finns det ett flertal frågor som måste lösas om datacenter ska bli den framtidsindustri som många hoppas.

– Det kräver att datacentrens interna system blir effektivare och att de samverkar bättre med det omgivande samhället. Lyckas vi kommer det att vara möjligt att etablera dessa i hela landet, och inte bara här i norr där vi har god tillgång på el.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Forskning Digitalisering Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial