Varan har lagts till i varukorgen

Flera brister vid inspektion av elektriska produkter

Lov och tillsyn 11 feb 2020
belysning.tillsyn
Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt om elektriska produkter är en av de insatser som utförs inom ramen för Handlingsplan för en giftfri vardag. Foto: Mostphotos
En tillsyn av elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Många saknade även CE-märkning.

I Kemikalieinspektionens tillsyn kontrollerades 79 var elektriska produkter varav 27 procent innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet. De ämnen som hittades var främst bly, kortkedjiga klorparaffiner och kadmium.

– I de flesta svenska hem finns olika elektriska produkter så som cykellampor, mobilladdare och köksvågar. För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. 

Man tittade också på om produkterna hade rätt märkning. Enligt lag ska elektriska produkter vara märkta med CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör, samt ID-märkning.

– Många produkter saknade CE-märkning och kontaktuppgifter. Att märkningen inte är korrekt kan tyda på att produkten inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, säger Charlotte Rahm.

Alla företag vars produkt innehöll ett förbjudet ämne har angett att de slutar sälja den aktuella produkten och vidtagit åtgärder för till leveranser av samma vara. Vad gäller bristande märkning har företagen angivit att de ska vidta åtgärder för kommande leveranser.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Avfall Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter