Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fler unga bor ofrivilligt hemma
Bostäder 19 feb 2020
flyttkartong
Många vill flytta hemifrån men andelen unga vuxna som bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar ökar. Foto: Mostphotos
Nästan en tredjedel av unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar idag. Det är en siffra som växer visar en ny undersökning.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen vartannat år undersökt de unga vuxnas boendesituation. Den färska rapporten ”Unga vuxnas boende i Sverige 2019” visar att 38 000 unga i åldrarna 20-27, (85 procent), bor hemma hos sina föräldrar trots att de hellre skulle vilja bo på annat sätt. Det är den högst uppmätta andelen sedan den första undersökningen gjordes 1997.

Hyresgästföreningen föreslår tre åtgärder för att vända utvecklingen.

  • Inför kommunala bostadsgarantier för unga: genom att låta unga utan egen bostad få förtur till hyresrätter i bostadskön.
  • Reformera bostadsbidraget.
  • Stärk den statliga finansieringen för byggandet av hyresrätter.

Svårt flytta till annan ort

Drygt var fjärde ung vuxen tvekar inför att skaffa barn på grund av sin boendesituation. Bostadsbristen är dessutom anledningen till att en av tre unga, 311 000 personer, tvekar inför att flytta till en annan ort.

Ekonomiska svårigheter

Undersökningen visar också att även de unga vuxna som har flyttat hemifrån har relativt hög ekonomisk utsatthet. 35 procent av de unga som har flyttat hemifrån har inkomster som ligger under Konsumentverkets basnivå, vilket är 6350 kr i månaden efter att boende är betalt. 129 000 unga vuxna, lever dessutom under den gräns som Kronofogden har som lägstanivå att behålla vid skuldsanering, 4923 kr i månaden efter att boende är betalt.

Trots att bostadsbyggandet legat på relativt höga nivåer under de senaste åren har antalet ofrivilligt hemmaboende vuxit. Nu har bostadsbyggandet stannat av.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial