Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

"Din jordfelsbrytare kan vara trasig utan att du vet om det"

Fredrik Byström Sjödin 12 feb 2020
Teknisk expert i Elsäkerhet & Installationsteknik på Installatörsföretagen
Det ökande antalet elanläggningar med växelriktare kan innebära att jordfelsbrytaren i ditt hus slutar fungera. Utan att du vet om det.
fredrik-bystrom
Fredrik Byström Sjödin
Teknisk expert i Elsäkerhet & Installationsteknik på Installatörsföretagen

Det ökande antalet elanläggningar med växelriktare, främst solcellsanläggningar och elfordon, kan innebära att jordfelsbrytaren i ditt hus slutar fungera, utan att du vet om det.

Jordfelsbrytaren är en vital och viktig säkerhetsprodukt som finns installerad i miljontals anläggningar sedan minst 25 år tillbaka. Det är ingen tvekan om att ett antal människoliv har räddats genom att jordfelsbrytaren löst ut och frånkopplat elanläggningen. Nästan alla dessa jordfelsbrytare är av typ A. Typ A innebär att jordfelsbrytaren kan hantera pulser av likström, men inte en mer kontinuerlig sådan ström i någon större omfattning. Blir likströmskomponenten i den felström som passerar genom jordfelsbrytaren större än 6 mA kommer den att sluta fungera. Den kommer att fastna i tillkopplat läge och inte lösa ut när den ska.

Detta är något som elteknikbranschen känner till sedan länge. Både produkt- och installationsstandarder har tagit hänsyn till det. Man kan inte installera jordfelsbrytare av typ A hur som helst när det finns solcellsanläggningar eller elfordon i den egna elanläggningen.

Jordfelsbrytaren kommer att fastna i tillkopplat läge och inte lösa ut när den ska.

Vad vi inte vet är hur den här likströmskomponenten påverkar jordfelsbrytare som inte finns i den egna elanläggningen, men kanske hos grannen? Enligt branschen ska det installeras upp emot 400 000 solcellsanläggningar och över 2 miljoner laddningsplatser för elfordon under de närmaste åren. Hur kommer den sammanlagrade likströmskomponenten från alla dessa anläggningar att påverka vårt elnät och våra jordfelsbrytare? Svaret är: Det vet vi inte.

Bara tanken att en helt korrekt installerad solcellsanläggning, med helt igenom godkända produkter kan orsaka att en vital säkerhetsprodukt slutar fungera så att tredje man kan utsättas för fara är djupt oroande. Det är en olustig tanke att du som enskild innehavare, som har ett uttalat ansvar för att din elanläggning är säker, har jordfelsbrytare som slutar fungera på grund av att dina grannar installerat solceller eller köpt elbilar.

Som en mer långsiktig åtgärd har vi bjudit in ett antal lärosäten till att utreda detta genom till exempel examensarbeten eller andra typer av akademiska avhandlingar.

Vi måste få kunskap om hur stor den här risken är. Därför har installatörsföretagen tagit initiativ till både snabba och mer långsiktiga utredningar. Vi kommer att presentera en rapport baserad på ett flertal konsultrapporter om detta under våren 2020. Som en mer långsiktig åtgärd har vi bjudit in ett antal lärosäten till att utreda detta genom till exempel examensarbeten eller andra typer av akademiska avhandlingar.

Utöver detta är Installatörsföretagens inställning tydlig. Branschen måste påbörja teknikomställningen och övergå till att som huvudregel installera jordfelsbrytare av typ B, som är mycket tåligare mot likströmskomponenter.

Säkerheten går alltid främst. 

OM Fredrik Byström Sjödin

Teknisk expert inom Elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen, Installationsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation.

Fil. mag inom besluts-, risk- och policyanalys, elektroingenjör inom elkraft och industriell elektronik.

Aktiv inom den eltekniska standardiseringen. Ledamot i TK 64 och ett flertal internationella arbetsgrupper samt det elektrotekniska rådet i SEK Svensk Elstandard. Ledamot i Energiföretagens AMI-grupper samt elektriska nämndens tekniska utskott. 

Fokusområdena omfattar bland annat allmänna elsäkerhetsfrågor, arbetsmiljö med inriktning på skydd mot elchock, ljusbåge och brand, elsäkerhetslagstiftningen, standardisering, solcellsanläggningar, brandskyddsfrågor, elnät och elproduktion.

fredrik-bystrom
Fredrik Byström Sjödin
Teknisk expert i Elsäkerhet & Installationsteknik på Installatörsföretagen
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Brand Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Fler nyheter

OM Fredrik Byström Sjödin

Teknisk expert inom Elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen, Installationsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation.

Fil. mag inom besluts-, risk- och policyanalys, elektroingenjör inom elkraft och industriell elektronik.

Aktiv inom den eltekniska standardiseringen. Ledamot i TK 64 och ett flertal internationella arbetsgrupper samt det elektrotekniska rådet i SEK Svensk Elstandard. Ledamot i Energiföretagens AMI-grupper samt elektriska nämndens tekniska utskott. 

Fokusområdena omfattar bland annat allmänna elsäkerhetsfrågor, arbetsmiljö med inriktning på skydd mot elchock, ljusbåge och brand, elsäkerhetslagstiftningen, standardisering, solcellsanläggningar, brandskyddsfrågor, elnät och elproduktion.