Varan har lagts till i varukorgen
De fick rätt att ha kvar självdragsventilationen
Bostäder 20 feb 2020
Mikael Jönsson, vd HSB Landskrona, tror att domen i förlängningen är intressant för fastighetsägare i hela Sverige. Foto: Mostphotos och HSB Landskrona
Det är inte en hälsorisk att ha självdragsventilation i flerbostadsfastigheter. Det har mark- och miljödomstolen slagit fast i ett överklagande från HSB Landskrona.

Domstolen gav bostadsrättsföreningen och HSB Landskrona rätt och upphävde nyligen miljöförvaltningens föreläggande om vite på grund av bristfällig ventilation.

Standard innan 1970-talet

Bostadsrättsföreningen Linden fick ett föreläggande med vite från miljöförvaltningen i Landskrona kommun. Flerfamiljshuset är byggt 1942 och utrustat med självdragsventilation, vilket är standard för hus byggda innan 1970-talet.

Enligt miljöförvaltningen var luftflödet och luftomsättningen i bostadsrättsföreningens lägenheter för låg vilket miljöförvaltningen ansåg kunde innebära hälsorisker för de boende. Bostadsrättsföreningen skulle därför säkerställa att luftflödet och luftomsättningen i samtliga lägenheter följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer på området.

Mer anpassat till nyproduktion

Miljöförvaltningens kontroller och slutsatser kunde ifrågasättas på flera punkter. Till exempel användes en mätmetod som inte är tillförlitlig vid självdragsventilation, ansåg HSB. De menade att det är oskäligt att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom de är mer anpassade för nyproduktion än för befintliga självdragshus.

Intressant för hela Sverige

– Domen är en lättnad. Den betyder oerhört mycket för HSB Landskronas bostadsrättsföreningar som har den här typen av hus. Och i förlängningen är den intressant för fastighetsägare i hela Sverige, säger Mikael Jönsson, vd HSB Landskrona i ett pressmeddelande. Ifall domen inte överklagas kan den ses som vägledande i liknande fall.

Omfattande och kostsam åtgärd

För att klara kraven hade bostadsrättsföreningen behövt byta till ett helt nytt mekaniskt ventilationssystem, en omfattande och kostsam åtgärd. HSB Landskrona valde därför att överklaga ärendet vidare till Länsstyrelsen i Skåne län – som dock gick på miljöförvaltningens linje med bara en smärre förändring. ´

HSB Landskrona stöttade då bostadsrättsföreningen att driva målet vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö, som meddelade sin dom den 17 januari 2020. Domstolen gick på HSBs linje och upphävde miljöförvaltningens föreläggande i sin helhet.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Ekonomi
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter