Varan har lagts till i varukorgen

”Våga ställa krav på återbruk i upphandlingar”

Återbruk 10 dec 2020
huvudbild_aterbruk_fbg
Mikael Lunneblad KMA-samordnare, Filip Elfström, biträdande projektledare och Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder i Göteborg är alla engagerade i återbruksarbetet. Foto: Familjebostäder i Göteborg
För att kunna arbeta mer cirkulärt måste bostadsbolag våga ställa krav på entreprenörerna. Familjebostäder i Göteborg gör det både i tidiga och senare skeden vid renoveringar.

Det övergripande målet för ökad cirkularitet i byggbranschen är att minska branschens miljö- och klimatpåverkan. Familjebostäder i Göteborg AB som är ett av stadens allmännyttiga bostadsföretag har under det senaste året jobbat mycket med att utveckla arbetet med återbruk vid renoveringar. 

– Att utveckla återbruksarbetet ingick som en del av vår verksamhetsplan för 2020. Vi ville hitta en modell för återbruk som vi kunde testa i renoveringsprojekt. En stor del av detta handlar om att våga ställa mer krav på våra entreprenörer, berättar arkitekten Josephina Wilson som är projektutvecklare på Familjebostäder i Göteborg.

Ställde krav i redan upphandlat projekt

I två projekt, ett rivningsprojekt och ett renoveringsprojekt, utforskade Familjebostäder möjligheten att mer aktivt arbeta med återbruk.

Det första projektet handlade om en rivning av en panncentral i Högsbo i Göteborg.

– När vi började arbetet var projektet redan igång. Vi hade upphandlat entreprenör och allting var planerat. En försening gjorde att vi fick möjlighet att anlita en konsult som kunde göra en återbruksinventering, förklarar Mikael Lunneblad, KMA-samordnare (kvalité, miljö, arbetsmiljö) på Familjebostäder i Göteborg.

sidobild_panncentral Den tidigare panncentralen i Högsbo revs. Foto: Familjebostäder i Göteborg

Han berättar att de efter dialog med den redan upphandlade entreprenören tog in en byggentreprenör på ramavtal som demonterade den lösa inredningen innan påbörjad entreprenad. Det var armaturer, innerdörrar, radiatorer, omklädningsskåp, dörrstopp - i princip allt som gick att plocka ner utan att påverka klimatskalet på byggnaden.

– De tyngre delarna som spiraltrappor, fönster, entrépartier och plåtfasad tog den ursprungliga entreprenören hand om. Visst, blev det en del tillkommande kostnader. Samtidigt minskade kostnaderna för avfall och deponi.

Han menar att tack vare återvinningen av materialet minskade avfallet och cirka 15 ton koldioxid sparades. Om rivningen skett på ett traditionellt sätt hade i stort sett inget material sparats.

Han poängterar dock att det cirkulära arbetet inte är i mål förrän det återbrukade materialet används på en ny plats. Just nu arbetar Familjebostäder för att materialen från panncentralen ska återanvändas på ett så bra sätt som möjligt vid en ombyggnation av ett hus på Kustgatan i Göteborg.

Lärdomar från Panncentralen

Josephina Wilson menar att det var positivt att anlita en återbrukskonsult i arbetet. Han hade spetskompetens och kunde till exempel ge konkreta tips på vad som var bäst att göra med respektive material och hur det kunde förvaras, säljas etcetera. Det blev också en stor CO₂-besparing.

Exempel på sådant som kan förbättras framöver menar hon handlar om att träffa entreprenören i tid och skapa samförstånd. Det är också viktigt att dokumentera arbetet ännu mer.

Selektivt förfarande

Delar av materialet från panncentralen kommer att kunna återanvändas vid ombyggnaden på Kustgatan. Materialet förvaras på ett tomt våningsplan i byggnaden.

Entreprenörerna måste visa upp en plan för hur återbruket ska ske

– Samtidigt är vi i det läget att vi också har påbörjat demontering av lös inredning på Kustgatan. Entreprenaden börjar efter årsskiftet och i den upphandlingen har vi ställt mer krav och vi har även ritat in återbrukat material.

sidobild_kustgatan Till ombyggnaden på Kustgatan vill Familjebostäder i Göteborg anlita leverantörer med erfarenhet och rätt kompetens av återbruk. Foto: Familjebostäder i Göteborg

På Kustgatan upphandlar Familjebostäder enligt en för dem ny modell. Josephina Wilson berättar att det handlar om ett "selektivt förfarande". Upphandlingen är uppdelad i två steg och ska säkerställa att entreprenören har rätt kunskap.

– Entreprenörerna måste visa upp en plan för hur återbruket ska ske samt vilka erfarenheter som de har av det, säger hon.

Josephina Wilson menar att på Kustgatan har det varit positivt med en tydlig inriktning redan från start. Det har också varit positivt att kunna specificera återbruk i förfrågningsunderlaget.

Vi lyckas locka de entreprenörer som vågar satsa på återbruk och som vill profilera sig

– Från början var vi lite rädda för att entreprenörerna skulle avskräckas av att vi började ställa miljö- och återbrukskrav. Men, det har snarare blivit tvärtom. Vi lyckas locka de entreprenörer som vågar satsa på återbruk och som vill profilera sig.

Systematisera återbruksarbetet

Framöver kommer man att dra fler lärdomar av resultatet från upphandlingen på Kustgatan. På sikt handlar det om att planera för ramavtal med återbrukskonsulter, systematisera återbruk i samtliga upphandlingar, hitta rutiner för lagring och avyttring av produkter och färdigställa modellen för ökat återbruk.

Familjebostäders arbetssätt har även uppmärksammats utanför den egna sfären och de blev också en av vinnarna av Sveriges allmännyttas pris "Bästa klimatinitiativ 2020".

– Det känns jätteroligt att vinna! Det sporrar oss till att fortsätta bli ännu bättre på återbruk och att arbeta cirkulärt, säger Josephina Wilson.

OM Familjebostäder i Göteborg AB

  • Äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg.
  • Ingår i Förvaltnings AB Framtiden och är helägt av Göteborgs Stad.
Källa: Familjebostäder i Göteborg AB
Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Hållbarhet Upphandling Renoveringar Miljö Samverkan Avfall
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Familjebostäder i Göteborg AB

  • Äger och förvaltar drygt 18 500 hyreslägenheter i Göteborg.
  • Ingår i Förvaltnings AB Framtiden och är helägt av Göteborgs Stad.
Källa: Familjebostäder i Göteborg AB