Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade råd om corona och ventilation

Innemiljö 8 dec 2020
REHVA-vägledning och ventilationsaggregat
De praktiska rekommendationerna för fastighetsdrift av ventilation är ganska oförändrade. Foto: Anders Wester, fotomontage
En riskbedömningsmetod för luftburen smitta och ett beräkningsverktyg är några av nyheterna i den fjärde utgåvan av REHVA:s vägledning för covid-19.

REHVA är ett samarbetsorgan för de VVS-tekniska föreningarna i Europa. Redan i mars publicerade de sin första vägledning om coronaförebyggande drift av ventilationssystem, vilket Omvärldsbevakning har skrivit om tidigare.

I november kom den fjärde utgåvan som fokuserar på hur man öppnar och säkert använder en byggnad efter en nedstängning.

Svensk Ventilations råd kvarstår

Svensk Ventilation har gått igenom den nya utgåvan. Förutom riskbedömningsmetoden för luftburen smitta och beräkningsverktyget, som går att ladda hem och använda gratis, har rekommendationer för rum där covid-19-patienter vårdas tillkommit. Dessutom har REHVA lagt in råden om värmeväxlare och råden till skolpersonal som tidigare låg i separata dokument.

Kärnpunkten i REHVA:s vägledning är 15 praktiska rekommendationer för fastighetsdrift. Dessa är dock ganska oförändrade, menar Svensk Ventilation. Deras rekommendationer för kommersiella och offentliga lokaler kvarstår därför.

FAKTA Åtgärder för fastighetsägare

Svensk Ventilation rekommenderar följande åtgärder för kommersiella och offentliga lokaler under den pågående coronapandemin:

  • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
  • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
  • Kör ventilationen i kontinuerlig drift. Alternativt kör igång ventilationen två timmar före och fortsätt köra två timmar efter vistelseperioden.
  • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar, se REHVA:s Technology Specific Guidance.
  • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den.

Åtgärderna baseras på REHVA:s vägledning (version 4, 2020-11-17), ECDC:s vägledning (2020-11-10), Arbetsmiljöverkets Luft och ventilation (2020-09-23), och Eurovents rekommendation (2020-06-26).

Källa: Svensk Ventilation
Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Kris och beredskap Lokaler Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter