Varan har lagts till i varukorgen
Samarbete krävs för säker vatteninstallation
Projektering 3 dec 2020
Skriften "Byggtekniska förutsättningar" och VVS-montör i kök
Vattenskador i kök ökar. En ny skrift beskriver de arbeten som krävs för en fullgod VVS-installation. Foto: Säker Vatten AB (montage)
En säker vatteninstallation kräver mer än bara en duktig VVS-installatör. I skriften ”Byggtekniska förutsättningar” beskrivs arbeten som andra entreprenörer behöver utföra.
Branschreglerna Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS- installationerna i en byggnad ska vara utförda för att vara fackmässiga och uppfylla kraven i Boverkets byggregler. För att lyckas med detta måste även andra arbeten som inte tillhör installationen vara utförda på rätt sätt. I skriften ”Byggtekniska förutsättningar” beskriver Säker Vatten dessa arbeten.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Samverkan Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter