Varan har lagts till i varukorgen
Smarta armaturer
Så skapar du ett säkert belysningssystem
Belysning 7 dec 2020
lyktstolpe_viktor_4
De smarta armaturerna styrs trådlöst och är utrustade med närvarodetektor. Victor Ivarsson på Ateljé Lyktan har varit delaktig i projektet. Foto: Jan Malmberg/Ateljé Lyktan
Smart belysning kan spara energi utan att ge avkall på tryggheten. Det menar Victor Ivarsson, belysningsexpert på Ateljé Lyktan och ansvarig för projektet med smarta armaturer i Veberöd.

Lyktstolpar som tänds upp för en trafikant eller gående när behovet finns och sedan släcks är mer än bara en framtidsvision. I Veberöd pågår ett test där man med smarta armaturer på lyktstolpar ska kunna minska elförbrukning och samtidigt öka säkerheten för invånarna i byn.

– Smart belysningskontroll är en av de viktiga aspekterna av smarta städer idag. Tekniken bidrar till att öka invånarnas trygghet och att reducera städernas energiförbrukning, säger Hassan Refaat, seniorkonsult och affärsutvecklare på Tyréns som bidragit med design av installationsplattform samt val av integrations- och systemlösningar i projektet.

Valt ett öppet belysningssystem

Tekniken som man valt är en LED-armatur från Ateljé Lyktan med integrerad styrning från Seneco, ett öppet system som flera belysningstillverkare använder. Genom inbyggda närvarodetektorer i armaturerna och trådlös kommunikation kan flera armaturer efter varandra tändas upp till önskad effekt. Ljusstyrkan kan anpassas efter det faktiska behovet under ett dygn och gå på sparlåga när den inte behövs.

bild_victor.atelje-lyktan Victor Ivarsson, Ateljé Lyktan.

– Detta resulterar i att man kan sänka ljusnivån markant när människor inte rör sig i området samtidigt som det känns tryggt och säkert när det är människor i området. För ett otränat öga är dessa skillnaderna knappt märkbara, utan upplevs egentligen som att samtliga armaturer har samma ljusnivå hela tiden, säger Victor Ivarsson på Ateljé Lyktan.

Armaturerna kommunicerar trådlöst med varandra genom protokollet 6LOWPAN. På en av lyktstolparna sitter en gateway som kommunicerar med mjukvaran via GSM. Genom den webbaserade mjukvaran kan alla inställningar av systemet utföras på distans och all data som systemet samlar in visualiseras.

– Mjukvaran visar exempelvis aktivitetsnivån i området, installationens energiförbrukning, samt hur mycket energi som sparas gentemot en anläggning utan smart styrning, säger Victor Ivarsson.

Säkerheten måste vara prioriterad så att inte obehöriga kan hacka sig in i systemet.

Den energibesparande effekten beräknas bli 45–75 procent. Investeringskostnaden för tekniken ska kunna räknas hem inom tre år.

– Det finns även pengar att hämta när det kommer till minskade service- och underhållskostnader då man med ett uppkopplat system som genererar automatiserade felrapporter och driftdata kan arbeta proaktivt med dessa aspekter och inte bara förlita sig på felanmälningar från invånare, säger Victor Ivarsson.

Allt ska kunna styras från en plattform

För att på sikt kunna koppla upp andra samhällsfunktioner inom smarta städer och styra dem från en och samma plattform har man från Senecos öppna API (Application programming interface) gjort en integration till Sensativs mjukvara Yggio som är en interoperabel plattform för smarta byggnader och städer. 

På så vis slipper man ha en mjukvara för belysningen, en annan för vatten och sanitet och en tredje för energi etcetera.

– Det gör att man kan skapa automationer och synergier mellan olika anläggningar. Ett bra exempel på varför belysning är viktigt att få in i en smart stad är att den har en hög densitet och finns där människor finns. Mätvärden från belysningen kan på så sätt utnyttjas för att styra andra domäner i en smart uppkopplad stad, berättar Victor Ivarsson. 

montering-armatur.webb Totalt fem lyktstolpar har utrustats med nya armaturer. Foto: Lars Malmberg

 

Krävs det något speciellt för att installera ett liknande system?
– För att systemet ska vara säkert för städer och kommuner att använda så är det av stor vikt att lösningarna bara kan användas av behöriga personer. Kryptering och autentisering är av högsta prioritet. Så om du har rätt behörigheter så är det inget annat som krävs för att använda ett sånt här system förutom att det finns täckning (GSM) på platser där en gateway är monterad.

Vad är viktigt att tänka på vid en investering?
– När man väljer belysningsstyrning för smarta städer, eller för att på sikt kunna koppla belysning i ett smart city system, CMS, är det viktigt att man väljer ett öppet och interoperabelt system. Gör man inte det betyder det egentligen att man blir låst till en specifik tillverkares lösningar. Att följa de standarder som man har, och ständigt utvecklas för interoperabilitet gör det enklare för samtliga inblandade parter.

Precis som allt annat som har med IT att göra så är säkerheten av stor vikt, fortsätter Victor Ivarsson.

– Säkerheten måste vara prioriterad så att inte obehöriga kan hacka sig in i systemet för att till exempel utpressa kommuner och städer eller användas för exempelvis terrorbrott. Det är därför viktigt att all kommunikation är krypterad och har en gedigen autentiseringsprocess.

FAKTA Om Critisecs

EU-projektet Critisec syftar till att minska elförbrukningen och öka tryggheten för trafikanter och gående. Critisecs svenska del är ett samarbete mellan Tyréns, RISE, Kraftringen, Sensative, Sony Nordic, och Applio Tech.

Externa partners och leverantörer i projektet i skånska Veberöd är Ateljé Lyktan, Seneco och Smarta Byar.

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Energi Energieffektivisering Elinstallation Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Critisecs

EU-projektet Critisec syftar till att minska elförbrukningen och öka tryggheten för trafikanter och gående. Critisecs svenska del är ett samarbete mellan Tyréns, RISE, Kraftringen, Sensative, Sony Nordic, och Applio Tech.

Externa partners och leverantörer i projektet i skånska Veberöd är Ateljé Lyktan, Seneco och Smarta Byar.