Varan har lagts till i varukorgen
Coronapandemin
Så mår byggbranschen inför 2021
Bostäder 17 dec 2020
bygg2021_03
Coronapandemin gör att byggbranschen märker av en nedgång. Fredrik Isaksson, Ola Månsson och Anders Holmestig ger sin bild av året som gått. Foto: Tobias Sterner
Coronapandemin märks av i hela samhället och även byggbranschen påverkas. Omvärldsbevakning har pratat med flera personer inom branschen om hur året varit och vad som kan hända under 2021.

2020 har varit ett år märkt av Coronapandemin. De allra flesta av världens ekonomier har bromsat in och krympt, så beräknas även Sveriges göra. Arbetslösheten har ökat i samhället, samtidigt som vissa branscher som hotell-, besöks- och eventnäringen har drabbats mycket hårdare än andra.

fredrik_isaksson_portratt Fredrik Isaksson. Foto: Byggföretagen

Fredrik Isaksson, chefsekonom på branschorganisationen Byggföretagen, menar att byggbranschen klarat sig förhållandevis bra jämfört med många andra.

– Byggbranschen har kommit väldigt lindrigt undan, mot bakgrund av den djupa ekonomiska krisen vi är inne i, säger han.

Fredrik Isaksson ser flera anledningar till det. När många verksamheter fick stänga ner påverkades inte byggbranschen bland annat för att den är mer trögrörlig. En fördel menar han när det svänger snabbt. Byggprojekt är en lång process och flera jobb fanns inbokade för många företag ett tag framöver när Coronapandemin slog till tidigt i våras.

Inbromsning i byggstarter

Men under hösten har signalerna börjat komma allt tydligare om en inbromsning inom byggsektorn. En klart minskad orderingång och uppskjutna byggstarter är vanligt att höra om.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, har samma bild. 2020 blev ett bättre år än vad Installatörsföretagen trodde för några månader sedan. Nedgångarna på grund av coronan är ändå märkbara, bland annat att bostadsbyggandet stramats åt. Dessutom finns rädslan kvar att industrin måste stänga en viss del av produktionen igen.

– Vi känner oro och osäkerhet framåt, vilket har gjort att vi inte dragit ner någonting på våra aktiviteter för att finna ytterligare marknader för våra medlemmar kommande år, säger Ola Månsson.

En del företag som är medlemmar i Installatörsföretagen har sökt ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och låtit medarbetare gå ner i korttidsarbete. Men de utlovade bidragen har dröjt, något som Ola Månsson är kritisk till.

– Det är ett jättebekymmer för många småfirmor som har mindre likviditet.

En annan konsekvens är att antalet lärlingar som kommit ut på arbetsplatser minskat i år jämfört med förra året. 30 procent färre lärlingar inom VVS och upp emot 50 procent färre inom el. Enligt Ola Månsson beror det delvis på ett hårt regelverk från Tillväxtverket för ekonomiskt stöd för korttidsarbete. Att ha avlönade lärlingar på ett företag är inte förenligt med stöd för korttidsarbete enligt myndigheten.

– Det innebär att vi kan tappa en hel årskull av hantverkare när vi har ett enormt stort skriande behov utav resurser till installationsbranschen, varnar Ola Månsson.

anders_holmestig_portratt Anders Holmestig. Foto: Hans Berggren

Även branschorganisationen Fastighetsägarna berättar att deras medlemmar påverkats av Coronapandemin. Särskilt då flera hyresgäster är verksamma i särskilt drabbade branscher som hotell, restauranger och kaféer. Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, skriver i ett mejl till Omvärldsbevakning att deras medlemmar gjort vad de kunnat för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen som följt.

”Fastighetsägare har tagit stort ansvar och bidragit till hyresgästernas möjligheter att få hyresstöd, hyresrabatter utöver det statliga stödet och anstånd med betalningar. Fastighetsägarna har genomfört en enkät som visar att 61 procent av fastighetsägarna har gett tillfällig hyresrabatt. Över hälften av fastighetsägarna har medgivit hyresstöd där tre av fyra hyresgäster har fått stöd med 26–50 procent.”

2021 kommer att bli ett rysligt år som är tuffare för många entreprenörer

Nedgång under 2021

Under 2021 förväntar man från Byggföretagens sida att det kommer ske en nedgång i investeringar i vissa projekt.

– Det slår igenom i form av minskad nyproduktion av bostäder medan det fortfarande tickar uppåt i form av ombyggnadsinvesteringar, säger Fredrik Isaksson.

Även investeringar i lokaler, som kommersiella affärslokaler och kontor, förväntas minska och detsamma i offentliga lokaler som skolor och äldreboende. Å andra sidan tror Byggföretagen i sin senaste prognos från oktober i år att investeringar i anläggningsprojekt kommer att öka under 2021.

ola-mansson_installatorsforetagen Ola Månsson. Foto: Installatörsföretagen

Ola Månsson tror att nästa år kommer att vara mer tufft för deras medlemmar än vad 2020 varit.

– 2021 kommer att bli ett rysligt år som är tuffare för många entreprenörer. Många fler räknar redan på jobben och det är mycket kortare framförhållning än förr. Vissa företag har en full orderbok fram till jul, men vet inte vad som händer efter årsskiftet. Andra företag har precis avslutat stora jobb och har svårt att hitta nya.

När det finns färre projekt att lämna anbud på är det också fler företag som lämnar in offerter än tidigare. Företagen slåss helt enkelt om samma projekt vilket Ola Månsson tror kommer att leda till prispress och i förlängningen slå ut en del företag.

Grönt avdrag kan stimulera

Anders Holmestig skriver till Omvärldsbevakning att hur 2021 utvecklar sig beror på hur smittspridningen kommer att vara. Han tror på en positiv utveckling när ett vaccinationsprogram satt igång och som leder till en dämpad smittspridning av covid-19-viruset.

Men så länge restriktionerna finns kvar i samhället menar han att staten behöver fortsätta att ge stöd till drabbade branscher.

”En förlängning av omställningsstödet och omsättningsstöden är en viktig förutsättning för att livskraftiga företag ska kunna fortsätta verka under 2021.”

Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Fredrik Isaksson, Byggföretagen, är båda inne på att ROT-avdraget borde återställas till den nivån som var fram till 2016, 50 procent. Idag är det 30 procents avdrag.

– Vi ser att de som drabbas av arbetslöshet i vår bransch skulle lätt kunna hitta sysselsättning i hushållsnära renoveringar, säger Fredrik Isaksson.

Ola Månsson tror att det nya gröna skatteavdraget för privatpersoner som införs 2021 för installationer av bland annat solceller och laddningspunkter för elbilar kan påverka branschen positivt.

– Vi känner att det är sådana åtgärder som stimulerar våra medlemsföretag och svensk ekonomi, säger han.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Kris och beredskap Lokaler Renoveringar Samhällsplanering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial