Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Fastighetsägarna måste börja ställa frågor till solcellsinstallatörer

Bettina Funk 18 dec 2020
Teknisk expert på SEK Svensk Elstandard
Fastighetsägarna har ett ansvar för installationer inom sina fastigheter och det är dags att börja lära sig av misstag som andra har gjort.
bettina-funk
Bettina Funk
Teknisk expert på SEK Svensk Elstandard

Fastighetsägarna har ett ansvar för installationer inom sina fastigheter och det är dags att börja lära sig av misstag som andra har gjort och samla information om vad som gäller för att kunna välja ett seriöst installationsföretag.

Det har varit en hel del nyheter det senaste året som berättat om fastighetsägare som inte fick sätta sina nyinstallerade solcellsanläggningar i drift. Detta antingen på grund av att ingen kontrollerat om solceller får installeras inom fastigheten eller på grund av att det blivit störningar i radiosystemen inom området på grund av solcellsanläggningen. Fastighetsägarna som i efterhand fick avslag på sina ansökningar klagade hos kommunen, Försvarsmakten eller de som krävde kostsamma åtgärder eller förhindrade driftsättningen. Bättre hade varit om fastighetsägarna arbetat proaktivt och informerat sig om vad som gäller.

Det finns mycket reklam som visar hur enkelt, smidigt, miljövänligt och billigt det är med en solcellsanläggning, men fastighetsägarna kan ibland behöva ta dessa löften med en liten nypa salt och fråga installationsföretagen konkret hur de uppfyller kraven som ställs i lagstiftningen innan de ger uppdraget att utföra installationen.

Har installatören aldrig hör talat om EMC borde fastighetsägaren bli misstänksam.

Idag efterfrågas ofta modellberäkningar om produktionen av elektricitet i solcellsinstallationen, men få funderar på om installationen kommer leva upp till kraven på elektromagnetisk kompabilitet (EMC). Detta är förstås inte så konstigt med tanke på att de flesta fastighetsägarna inte är experter på vare sig elinstallations- eller EMC-lagstiftningen, men det finns information som man kan ta till sig. SEK Svensk Elstandard har publicerat SEK Handbok 457 om val och installation av solceller, som informerar om de viktigaste aspekterna för den elektrotekniska delen av anläggningen.

Det första som en fastighetsägare bör göra från ett EMC-perspektiv när hen överväger att låta installera en solcellsanläggning inom sin fastighet är att kontrollera om fastigheten ligger inom ett område som kräver att hen behöver ansöka om tillstånd för installationen. Det kan till exempel gälla i områden för särskilt riksintresse för totalförsvaret.

Sedan gäller det att välja ett installationsföretag som kan EMC-lagstiftningen och vet vad det innebär för planeringen av installationen. Precis som i alla upphandlingsprocesser är det viktigt att fundera över vilka krav som gäller för den nya solcellsanläggningen och att fråga dem som vill utföra installationen hur de tänker göra. Har installatören aldrig hör talat om EMC borde fastighetsägaren bli misstänksam.

En solcellsanläggning består av olika komponenter, såsom paneler, kablaget och komponenter som omvandlar elektriciteten som produceras i panelerna till elektricitet som kan kopplas in till elnätet. Ibland finns det ytterligare styrkomponenter. Alla komponenter måste uppfylla EMC-kraven var för sig (produktkrav). Dessutom ska anläggningen i sin helhet uppfylla de EMC-krav som gäller för fasta installationer. För att uppfylla produktkraven för de olika komponenterna finns det till exempel standarder som tillverkarna kan använda för att bevisa att de uppfyller kraven i EMC-lagstiftningen.

För hela anläggningen finns det tyvärr inte någon standard som man kan följa. Här gäller det i första hand för installationsföretaget att göra en korrekt bedömning av hur EMC-situationen är, till exempel kontrollera om det finns radiosystem i området som kan vara känsliga för störningar och att sedan vidta rätt åtgärder för att förhindra emission av elektromagnetiska fält.

Om fastighetsägaren gör en fullödig insamling av information om EMC före val av installationsföretag behöver det inte bli några obehagliga överraskningar när solcellsanläggningen ska tas i drift.

OM Bettina Funk

Teknisk expert inom elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, på Svensk Elstandard. 

Ordförande för den internationella expertkommittén på skyddet av radiospektrum (CISPR) inom IEC och för TK EMC inom SEK Svensk Elstandard. Ingenjör i elektroteknik, med fördjupning i radio och EMC och har 17 år erfarenhet inom branschen.

I många år gjorde hon kompabilitetsberäkningar för den tyska myndigheten som motsvarar PTS i Sverige och har arbetat med EMC-standardisering för både PTS och SEK.

bettina-funk
Bettina Funk
Teknisk expert på SEK Svensk Elstandard
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Elproduktion Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Bettina Funk

Teknisk expert inom elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, på Svensk Elstandard. 

Ordförande för den internationella expertkommittén på skyddet av radiospektrum (CISPR) inom IEC och för TK EMC inom SEK Svensk Elstandard. Ingenjör i elektroteknik, med fördjupning i radio och EMC och har 17 år erfarenhet inom branschen.

I många år gjorde hon kompabilitetsberäkningar för den tyska myndigheten som motsvarar PTS i Sverige och har arbetat med EMC-standardisering för både PTS och SEK.