Varan har lagts till i varukorgen
De ska samverka för ökad cybersäkerhet
hacking-computer
Centret för cybersäkerhet inrättas bland annat med målet att bidra till informationsdelningen mellan aktörer som driver samhällsviktig verksamhet. Foto: Mostphotos
Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. Sju myndigheter kommer att samordna arbetet för att förebygga och hantera cyberhot.
Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter: Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndigheterna kommer arbeta i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, PTS, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk, FMV.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Teknik Digitalisering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter