Varan har lagts till i varukorgen
Ändrade ritningar krävde nytt bygglov
Bestämmelser 15 dec 2020
Malin Wik
Avgörandet kring de ändrade ritningarna kom för några veckor sedan och uppmärksammades av Malin Wik på Boverkets PBL-dagar. Foto: Boverket/Mostphotos
De godkända bygglovsritningarna ändrades – men bara i fråga om inre planlösning. Då behövs väl inget nytt lov? Jo, om ändringarna är tillräckligt omfattande, konstateras i en ny dom.

Ett bolag tänkte bygga ett enbostadshus i Österåkers kommun och fick ett beviljat bygglov. Senare reviderades ritningarna med ytterligare dörrar, våtrum och nya innerväggar samt vissa förändringar i fasad och fönster.

Byggnadsnämnden godkände de ändrade ritningarna med en stämpel. Orsaken var att justeringarna inte ansågs omfatta några bygglovspliktiga åtgärder. 

Gick till överklagan

Ärendet överklagades dock hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Här slogs fast att de reviderade bygglovsritningarna inte innebar några nyheter i fråga om byggnadens längd, bredd eller höjd. Trots detta ryms inte ändringarna i det tidigare beviljandet, enligt domstolen.

Det finns väldigt små möjligheter att ändra i ritningar som meddelats bygglov

MÖD skriver i sin dom att de nya ritningarna är så pass omfattande att de skulle ha behandlats som en ny ansökan om bygglov, vilket är samma bedömning som gjorts i tidigare instanser. Nu har godkännandet från Österåkers byggnadsnämnd upphävts.

Uppmärksammades hos Boverket

Ärendet uppmärksammades nyligen på Boverkets så kallade PBL-dagar. Detta som del av en längre genomgång från Malin Wik, rådman vid Nackas Mark- och miljödomstol samt tidigare rådman vid MÖD.

– Domstolen konstaterar att det finns väldigt små möjligheter att ändra i ritningar som meddelats bygglov och att det aktuella ärendet ska gå tillbaka till nämnden för prövning av de här reviderade ritningarna, sa Malin Wik vid genomgången.

Bara mindre justeringar

I domen klargörs att plan- och bygglagen, PBL, inte tillåter ändringar i ett redan meddelat bygglov annat än i form av vissa mindre justeringar. 

Ärendet innehåller även en annan fråga. Denna del handlar om ifall de reviderade handlingarna ska ses om ett överklagbart beslut. Byggbolaget har menat att ändringarna inte berör grannarna eller skapar olägenheter på ett sätt som innebär en rätt för grannarna att komma till tals genom en överklagan.

Men beskedet är att det funnits rätt att överklaga. Detta enligt samtliga instanser, det vill säga länsstyrelse, mark- och miljödomstolen samt MÖD som bland annat hänvisar till de nya öppningar i fasaden som var med i de justerade ritningarna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial