Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vårt beteende påverkar energianvändningen
Bostäder 31 aug 2020
Svea Torn i Stockholm
Kunskapen om hur brukarnas beteende kan påverka energianvändningen är varken tillräckligt känd eller spridd bland landets fastighetsägare. Foto: Roland Magnusson
Det finns relativt mycket forskning och kunskap om hur fastighetsägare kan påverka sina hyresgäster till en mer hållbar energianvändning. I en förstudie har 56 olika studier identifierats.
På ett möte inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, kom det fram att medlemmarna saknar kunskap och underlag om hur de kan stimulera sina hyresgäster till en mer hållbar energianvändning.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

OM Studierna

De identifierade studierna kan delas in i fyra olika teman:

 • Hinder – både verkliga och upplevda – som behöver övervinnas för att realisera den effektiviseringspotential som finns.
 • Hyresgäster kan styra om sin energianvändning och därmed bidra till att minska den växande effekt- och kapacitetsproblematiken.
 • Medvetandegörande och visualisering är viktiga faktorer för att påverka energianvändningen hos hyresgästerna.
 • Hänsyn måste tas till vilka värden hyresgästerna uppfattar som viktiga och vilken målgrupp åtgärder vänder sig till.

Tre förslag på fortsatta studier:

 • Effektiv visualisering och aktiv återkoppling.
 • Motiverande faktorer hos hyresgäster.
 • Studera interaktionen mellan aktörer i syfte att undanröja hinder.
Källa: Förstudien
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Energieffektivisering Forskning
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Studierna

De identifierade studierna kan delas in i fyra olika teman:

 • Hinder – både verkliga och upplevda – som behöver övervinnas för att realisera den effektiviseringspotential som finns.
 • Hyresgäster kan styra om sin energianvändning och därmed bidra till att minska den växande effekt- och kapacitetsproblematiken.
 • Medvetandegörande och visualisering är viktiga faktorer för att påverka energianvändningen hos hyresgästerna.
 • Hänsyn måste tas till vilka värden hyresgästerna uppfattar som viktiga och vilken målgrupp åtgärder vänder sig till.

Tre förslag på fortsatta studier:

 • Effektiv visualisering och aktiv återkoppling.
 • Motiverande faktorer hos hyresgäster.
 • Studera interaktionen mellan aktörer i syfte att undanröja hinder.
Källa: Förstudien
Fördjupningsmaterial