Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Varning för ras i vanlig takkonstruktion
Konstruktion 11 aug 2020
takras
Enligt Statens haverikommission finns den riskfyllda konstruktionen på flera platser i Sverige. Foto: SHK
Taket rasade in på en sporthall i Kiruna i våras. Två personer var mycket nära att råka illa ut. Takkonstruktionen finns på flera platser och nu uppmanas kommunerna till säkerhetsåtgärder.
Det var den 7 mars som olyckan var framme. På kvällen strax efter 22 gav plötsligt taket vika på Tarfalahallen i Kiruna och tog med sig delar av väggen i raset. De två personer som befann sig i hallen klarade sig mirakulöst helt utan fysiska skador men händelsen väcker oro.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Takkonstruktionen i Tarfalahallen

  • 96 meter lång och 55 meter bred där taket bars upp av takstolar bestående av 14 underspända limträbalkar med en spännvidd på 54,5 meter och med dragband och två trycksträvor som stöd under varje limträbalk.
  • Limträbalkarna var upplagda på limträpelare vid ytterväggarna.
  • Trapetsprofilerad plåt med bärriktning vinkelrätt mot takstolarna var monterad direkt mot balkarnas ovansida.
  • Stabilisering för horisontella laster (i huvudsak vindlast) förutsattes ske genom skivverkan i takplåten samt genom vindkryss i gavlarna och i de längsgående väggarna.
  • Trycksträvorna var sammankopplade mellan takstolarna och byggnadens gavlar med horisontella limträbommar.
Källa: SHK
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Takkonstruktionen i Tarfalahallen

  • 96 meter lång och 55 meter bred där taket bars upp av takstolar bestående av 14 underspända limträbalkar med en spännvidd på 54,5 meter och med dragband och två trycksträvor som stöd under varje limträbalk.
  • Limträbalkarna var upplagda på limträpelare vid ytterväggarna.
  • Trapetsprofilerad plåt med bärriktning vinkelrätt mot takstolarna var monterad direkt mot balkarnas ovansida.
  • Stabilisering för horisontella laster (i huvudsak vindlast) förutsattes ske genom skivverkan i takplåten samt genom vindkryss i gavlarna och i de längsgående väggarna.
  • Trycksträvorna var sammankopplade mellan takstolarna och byggnadens gavlar med horisontella limträbommar.
Källa: SHK
Fördjupningsmaterial