Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Tappa inte fokus på hållbarhet när ekonomin återstartas

Madeleine Nobs 3 aug 2020
Hållbarhetschef NCC Building Sverige
Den svenska politiken, från kommun- och regionstyrelser till regeringen och riksdagen, har visat beslutsamhet i coronakrisen. Både gällande åtgärder för att minska smittspridningen och för att stötta näringslivet i den akuta krisen.
Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige

Den svenska politiken, från kommun- och regionstyrelser till regeringen och riksdagen, har visat beslutsamhet i coronakrisen. Både gällande åtgärder för att minska smittspridningen och för att stötta näringslivet i den akuta krisen.

När den omedelbara krisen är över måste politiken visa samma beslutsamhet för att kick-starta Sveriges ekonomi. Annars riskerar vi massarbetslöshet och fallande tillväxt, och redan ekonomiskt pressade kommuner och regioner kommer då att få det ännu svårare att uppfylla sina välfärdsåtaganden.

I den kickstart som Sverige behöver när den akuta krisen är över har byggbranschen en central roll. Vår bransch står för mer än en tiondel av Sveriges BNP och sysselsätter över 300 000 personer i hela Sverige. Satsningar på infrastruktur, bostäder och samhällsfastigheter har gång efter annan bevisats fungera som stabiliseringspolitiska insatser i kraftiga lågkonjunkturer, senast efter finanskrisen 2008.

Som en av Sveriges största samhällsbyggare arbetar vi varje dag hårt för att bidra till att hålla hjulen i ekonomin snurrande och skapa värde för samhället. Här behöver vi även lyfta blicken och inte tappa fokus på den långsiktiga klimatfrågan när vi nu står inför en återstart.

På lång sikt måste ekonomisk tillväxt och hållbarhet förenas, det görs bland annat genom gröna investeringar.

Klimatet räddas inte av en kraschade ekonomi – tvärtom. På lång sikt måste ekonomisk tillväxt och hållbarhet förenas, det görs bland annat genom gröna investeringar. Skattebetalarna har rätt att ställa krav på att de offentliga investeringarna både bidrar till att snabbt få samhället på fötter och till den långsiktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Offentlig upphandling, inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU, är ett viktigt och fungerande styrmedel för att nå dessa samhällspolitiska mål. Kommunerna bör ta fasta på detta och se till att ställa rätt krav i upphandlingen av byggnads- och anläggningsarbeten.

Vi kan nu ta vara på möjligheten som denna stora samhällsutmaning och omställning faktiskt kan innebära. Möjligheten att tänka till och göra rätt, så att vi tillsammans utvecklar långsiktigt robusta städer och samhällen, bygga kostnadseffektivt och med god hållbar standard, nu och för framtiden.

OM Madeleine Nobs

Madeleine Nobs är chef för NCC Hållbar affärsutveckling och arbetar bland annat med upprustningen av miljonprogrammen. Hon ser en stor utmaning i att återskapa det goda tänkta i miljonprogrammen och i att addera nya värden. Madeleine Nobs är styrelseledamot i Renoveringscentrums styrelse.

Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Ekonomi Samhällsplanering Kris och beredskap
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Madeleine Nobs

Madeleine Nobs är chef för NCC Hållbar affärsutveckling och arbetar bland annat med upprustningen av miljonprogrammen. Hon ser en stor utmaning i att återskapa det goda tänkta i miljonprogrammen och i att addera nya värden. Madeleine Nobs är styrelseledamot i Renoveringscentrums styrelse.