Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så blir nya energikraven i BBR
Bestämmelser 10 aug 2020
isolering
Nu genomförs det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. Foto: Arne Trautmann
Den 1 september ändras energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Bland annat justeras kravnivåerna och primärenergifaktorerna ersätts av viktningsfaktorer.
I juni fattade regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Boverket kunde därmed ta det slutgiltiga beslutet om ändringarna i energiavsnittet i BBR som diskuterats under en längre tid.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Bakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med ändringarna i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. (Det första steget skedde vid införandet av nära-nollenergireglerna i BBR 25 som trädde i kraft den 1 juli 2017.)

En första remiss skickades ut våren 2018. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni 2019 enades politikerna om synen på byggnaders energikrav och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF. Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut en ny remiss den 10 juli 2019.

I januari 2020 meddelade Boverket att de justerat sitt förslag efter att de gått igenom remissvaren. Föreskrifterna skickades sedan på EU-anmälan. Boverket fick inte några synpunkter från EU. De var dock tvungna att invänta ett regeringsbeslut om en ändring i plan- och byggförordningen innan de kunde ta det slutgiltiga beslutet om de nya energikraven.

FAKTA Ändring om brand

I BBR 29 finns även en justering om boendesprinkler. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för att verifiera tillförlitlighet och förmåga hos systemen. Denna ändring träder också i kraft den 1 september 2020, dock utan övergångstid.

Fördjupningsmaterial


Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Brand Energi Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med ändringarna i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. (Det första steget skedde vid införandet av nära-nollenergireglerna i BBR 25 som trädde i kraft den 1 juli 2017.)

En första remiss skickades ut våren 2018. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni 2019 enades politikerna om synen på byggnaders energikrav och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF. Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut en ny remiss den 10 juli 2019.

I januari 2020 meddelade Boverket att de justerat sitt förslag efter att de gått igenom remissvaren. Föreskrifterna skickades sedan på EU-anmälan. Boverket fick inte några synpunkter från EU. De var dock tvungna att invänta ett regeringsbeslut om en ändring i plan- och byggförordningen innan de kunde ta det slutgiltiga beslutet om de nya energikraven.

FAKTA Ändring om brand

I BBR 29 finns även en justering om boendesprinkler. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för att verifiera tillförlitlighet och förmåga hos systemen. Denna ändring träder också i kraft den 1 september 2020, dock utan övergångstid.

Fördjupningsmaterial