Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ökad satsning på cirkulärt byggande
Bostäder 20 aug 2020
17611031-recycling-construction-waste
Arbetet för att öka återbruket inom bygg- och fastighetssektorn får fortsatt statligt stöd från Vinnova. Foto: Mostphotos
Centrum för cirkulärt byggande får drygt 14 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta arbetet med att öka återbrukstakten inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vi har tidigare skrivit om ett ökat intresse för den marknadsplats för återbruk som togs i bruk för ett år sedan. Marknadsplatsen ingår i Centrum för cirkulärt byggande och syftet är att skapa en samverkan mellan fastighetsägare, konsulter, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter och återförsäljare.

Höja kunskapsnivån om återbruk

Detta för att kunna höja kunskapsnivån kring återbruk och att göra det enklare att i praktiken välja återbrukade produkter och material vid en renovering eller ett byggprojekt.

– Vi är glada att få fortsätta det viktiga arbetet inom Centrum för cirkulärt byggande. Vi ser ett ökat intresse för återbruk i byggsektorn och hoppas kunna bidra till att det växer ännu mer, säger Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet som leder projektet, i ett pressmeddelande.

Med de nya statliga medlen möjliggörs det tredje steget i projektet, som börjar i september 2020 och som ska pågå i två år. Steg tre i programmet innebär att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Digital vidareutveckling

Planen för de kommande åren är att ta fram nya arbetssätt, vidareutveckla de digitala tjänsterna som stärker marknaden för återbruk och skapa cirkulära materialflöden genom synergier och gemensamma lösningar.

Detta är möjligt tack vare den stora bredden hos projektet, säger Carina Loh Lindholm. Totalt är nu över 30 parter med, bland annat branschorganisationer, fastighetsägare, arkitekter och offentliga aktörer.

FAKTA Dessa 30 parter är med i projektet Centrum för cirkulärt byggande:

Branschorganisationer: Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta

Fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Familjebostäder, Klövern, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Malmö kommun Parkeringsbolag, Midroc Properties, MKB fastighets AB, Vasakronan, Västfastigheter

Arkitekter: Ettelva arkitekter, Kjellgren Kaminsky, White arkitekter

Byggentreprenörer: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Zengun

Konsulter med flera: Bengt Dahlgren, Climate Recovery, EBAB, Sweco

Offentliga aktörer: Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Cirkulära Göteborg, Malmö Stad, Mölndals kommun

Källa: Centrum för cirkulärt byggande
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Hållbarhet Projektering Renoveringar Återbruk
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Dessa 30 parter är med i projektet Centrum för cirkulärt byggande:

Branschorganisationer: Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta

Fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Familjebostäder, Klövern, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Malmö kommun Parkeringsbolag, Midroc Properties, MKB fastighets AB, Vasakronan, Västfastigheter

Arkitekter: Ettelva arkitekter, Kjellgren Kaminsky, White arkitekter

Byggentreprenörer: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Zengun

Konsulter med flera: Bengt Dahlgren, Climate Recovery, EBAB, Sweco

Offentliga aktörer: Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Cirkulära Göteborg, Malmö Stad, Mölndals kommun

Källa: Centrum för cirkulärt byggande