Varan har lagts till i varukorgen
Ny standard behandlar skyddskläder mot ljusbågar
Arbetsmiljö 5 aug 2020
_61p6593.webb
Standarden SS-EN 61482-2 berör skyddskläder som används vid arbete där det finns en risk att det uppstår en ljusbåge. Foto: Tranemo Workwear
När en ljusbåge uppstår vid ett elarbete är det oerhört viktigt att ha rätt skyddsutrustning. Nu har en ny europeisk standard för kläder tagits fram som ska skydda användaren mot skador till följd av just ljusbågar.

Den nya standarden SS-EN 61482-2 behandlar skyddskläder som används vid arbete där det finns en risk att det uppstår en ljusbåge. Standarden specificerar fordringar och tillhörande provningsmetoder som kan användas för tyg och klädesplagg för skydd mot ljusbågars termiska verkan och skyddsklädernas roll är främst att förhindra de svåra brännskador som ofta uppstår vid ljusbågeolyckor.

christian-kreisler.tranemo Christian Kreisler, marknadschef på Tranemo Workwear. Foto: Tranemo

– Målgruppen som berörs är främst elektriker men det kan även gälla andra som arbetar i direkt närhet till en elektrisk anläggning, säger Christian Kreisel marknadschef på Tranemo Workwear.

Arbetsgivarens ansvar

Det är du som är arbetsgivare som ska se till att arbetsmiljön är säker. I områden med ljusbågerisk görs detta genom att beräkna eller bedöma hur stor händelseenergin är i ljusbågen som en person kan utsättas för.

– Därefter förses personalen med skyddskläder, handskar och ansiktsskydd med skydd som är lika högt eller högre än händelsenergin. Vanligen anges händelseenergin i kalorier/cm2, säger Christian Kreisel.

En ljusbågestandard – två testmetoder

Skyddskläder som är testade i material och design för ljusbågerisk märks IEC 61482-2. Materialtesten görs vanligen enligt EN 61482-1-1 och resultatet ges i kalorier/cm2.

– Med fördel skall kläderna vara märkta med detta värde på utsidan så det är lätt att veta vilket skydd man har. Ibland används även EN 61482-1-2 och då ges resultatet i två klasser, APC1 eller APC2. Denna märkning används mest i Tyskland, förklarar Christian Kreisel.

Skydd mot elchock ingår inte i den nya standarden. Inte heller skydd mot ljud, ljus eller andra effekter av ljusbågar.

Standard om ljusbågsdräpare

För att undvika ljusbågar kan man installera så kallade ljusbågsdräpare, AQD, i kopplingsutrustningar, så nära matningen som möjligt.

Ljusbågsdräparen känner av när en ljusbåge tänder och skapar snabbt en annan väg för strömmen. Den nya vägen har lägre impedans än ljusbågen som därför tappar energi och slocknar. 

I slutet av 2019 lanserade SEK Svensk Elstandard en produktstandard för ljusbågsdräpare. Standarden omfattar både ljusbågsdräpare som går att återställa sedan de löst ut och sådana som bara fungerar en gång och sedan måste bytas ut.

Omvärldsbevakning har skrivit om nyheten som du kan läsa här. 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Eldistribution Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter