Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Nollvisionen är inom räckhåll

Kajsa Hessel 25 aug 2020
Ordförande Byggcheferna
Ingen vill dö i en arbetsplatsolycka och ingen chef vill att ens medarbetare tar stora risker som kan leda till sådana. Ändå är det just det som sker i vår bransch. Företagen måste stödja cheferna på mer effektiva sätt.
kajsa-hessel
Kajsa Hessel
Ordförande Byggcheferna

Ingen vill dö i en arbetsplatsolycka och ingen chef vill att ens medarbetare tar stora risker som kan leda till sådana. Ändå är det just det som sker i vår bransch. Företagen måste stödja cheferna på mer effektiva sätt.

Faktum är att vi inom samhällsbyggnad inte har lyckats få till stånd en varaktigt stark säkerhetskultur. Vi fortsätter vara arbetsmarknadens sämsta bransch när det gäller arbetsplatsolyckor, trots att säkerhet står högst på agendan för de allra flesta chefer och decennier av säkerhetsarbete.

Varför?

En del av förklaringen handlar om att vi är en mansdominerad bransch och att män tenderar att värdera risk lägre än vad kvinnor gör.

En annan ligger i branschens tradition att rekrytera chefer bland dem som är skickliga på att leda utifrån tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter fast verkligheten är att vi också behöver vara skickliga på att leda människor.

Ytterligare en förklaring är att vi förlitat oss på vad lagen kräver av oss, det vill säga att identifiera risker och vidta åtgärder för att förebygga dem. Vi skriver policyer och instruktioner och inför olika typer av skyddsutrustning. De är viktiga åtgärder för att styra och instruera i en säker riktning. Arbetssättet hjälper oss att förstå vad vi ska undvika.

Problemet är att detta arbetssätt inte är det mest effektiva om vi faktiskt vill påverka beteenden och därför inte räcker för att skapa en stark säkerhetskultur.
Vi har inte lyckats vända den negativa trenden trots att vi haft många decennier på oss och att andra branscher lyckas bättre.

Byggchefernas senaste rapport, Lyft säkra arbetssätt, bygger på en undersökning genomförd av Novus bland 2 000 chefer. Den gör mig personligen mer hoppfull än på mycket länge: nollvisionen finns inom räckhåll även för vår bransch. Rapporten avslöjar en möjlighet som bygger på 100 års forskning om hur vi varaktigt påverkar människors beteenden. Den visar att en effektivare och mer forskningsbaserad metod för vårt säkerhetsarbete hittills inte är utnyttjad: beteendebaserad säkerhet.

Möjligheten att utrota dödsolyckorna finns

Beteendebaserad säkerhet är ett arbetssätt som bygger på forskning som hjälper oss förstå hur vi kan bli mer framgångsrika om vi vill påverka beteenden – som att stärka säkerhetskulturen.

Knäckfrågan är hur vi får ett beteendebaserat säkerhetsarbete att fungera i praktiken när den arbetskultur som råder kräver hårdhudade människor och osäkra genvägar.

Möjligheten att utrota dödsolyckorna finns. För att lyckas måste företagen stärka och premiera chefers förmåga att påverka de beteenden hos medarbetarna som vi vet leder till de mål vi satt upp. Branschens chefer är nyckeln, och att vi alla får chansen att utöva ett modernt ledarskap.

OM Kajsa Hessel

Kajsa Hessel är ordförande för Byggcheferna och regionchef för Swecos installationskonsulter i Stockholm.

Hon är regionchef på Sweco och har ansvar för närmare 100 konsulter inom vvs, el/tele, fastighetsautomation och hållbar fastighetsutveckling.

Kajsa Hessel är utbildad beteendevetare från Göteborgs universitet och har varit chef sedan 25 års ålder med bakgrund från rekrytering, förlag och mediabranschen innan hon kom till samhällsbyggnad som vd för ett projektledningsföretag.

kajsa-hessel
Kajsa Hessel
Ordförande Byggcheferna
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Kajsa Hessel

Kajsa Hessel är ordförande för Byggcheferna och regionchef för Swecos installationskonsulter i Stockholm.

Hon är regionchef på Sweco och har ansvar för närmare 100 konsulter inom vvs, el/tele, fastighetsautomation och hållbar fastighetsutveckling.

Kajsa Hessel är utbildad beteendevetare från Göteborgs universitet och har varit chef sedan 25 års ålder med bakgrund från rekrytering, förlag och mediabranschen innan hon kom till samhällsbyggnad som vd för ett projektledningsföretag.