Varan har lagts till i varukorgen

Lagarna som trädde i kraft i somras

Arbetsmiljö 12 aug 2020
lagar
För samhällsbyggnadsbranschen finns flera lagändringar att ta hänsyn till efter sommaren. Foto: Mostphotos/montage
Är du tillbaka på jobbet efter semestern? I så fall kan det vara bra att uppdatera sig kring nya lagar och förordningar. Här är en del av de ändringar som nu trätt i kraft.

Det har hänt en hel del i fråga om lagstiftning under sommaren. Omvärldsbevakning har rapporterat om merparten men en kort repetition inför hösten skadar inte.

Bland annat stärks nu skyddet för utstationerad arbetskraft, det vill säga personer som rest till Sverige för att arbeta under en begränsad tid. Den 30 juli infördes en ny lag som innebär utvidgade möjligheter att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal. Dessutom får fler villkorstyper krävas genom stridsåtgärder.

Lönen som får krävas vid utstationering begränsas heller inte längre till minimilön. Samtidigt utökas skyddet också genom att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare ska tillämpas vid utstationering.

Pandemin ger avtryck

Föga förvånande ger corona avtryck i lagstiftningen. En av de nya förordningar som kommit efter pandemin innebär att lokalhyresgäster som drabbats särskilt hårt av coronakrisen kan få rabatt på hyran. Nedsättningen gäller för perioden 1 april till och med 30 juni i år.

Statligt stöd kan då lämnas till en hyresvärd med högst 50 procent av den rabatt som hyresvärden och hyresgästen kommit överens om. Stödet får inte vara högre än 25 procent av den tidigare hyran. Förordningen trädde i kraft den 1 juli och ansökan om stöd ska skickas till Boverket.

Ändring för avfall

Som en anpassning av ett EU-direktiv görs en ändring på avfallsområdet. Termen hushållsavfall i miljöbalken ersätts av uttrycket kommunalt avfall och det införs bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall. Parallellt förtydligas kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall.

Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen, PBL, kompletteras så att en kontrollplan bland annat ska omfatta uppgifter om byggprodukter som kan återanvändas. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Ekonomi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial