Varan har lagts till i varukorgen

Kartverktyg ger Familjebostäder koll på sina träd

Digitalisering 3 aug 2020
fjallbo-park_webb
Björk är en av de vanligaste trädsorterna i Familjebostäders bestånd. Det visar inventeringen som hittade 160 sorters olika träd. Foto: Familjebostäder
Bostadsbolaget Familjebostäder har cirka 5 600 träd planterade i sina områden. Med ett digitalt kartverktyg har företaget koll på varenda ett av dem.

Familjebostäder är ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg och en av de största fastighetsägarna i kommunen. De äger omkring 18 500 lägenheter och har även cirka 5 600 träd på sin mark.

Under flera år har det pågått en inventering av träden som Familjebostäder har. Lina Lindgren, utemiljöspecialist på Familjebostäder, berättar att de första gången gjorde en inventering 2012 i syfte att se hur träden mådde, vad de hade för behov av skötsel och underhåll och om de hade några riskträd.

lina-lindgren_portratt Lina Lindgren.

– Vi vill ha ett så friskt och varierat trädbestånd som möjligt. I början tittade vi mycket på risker och om träden kunde vara farliga. Det är ju viktigt såklart, men idag kompletterar vi även med trädens positiva värden och nyttor, säger Lina Lindgren.

Sådana nyttor kan vara att träd på rätt ställe minskar risken för översvämningar, bidrar med skugga på varma dagar och filtrerar föroreningar.

Använda i dagligt arbete

Det går att hitta alla träd i ett digitalt kartverktyg, som uppdateras kontinuerligt och de som har hand om utemiljön hos Familjebostäder, så kallade miljövärdar, använder det i sitt dagliga arbete.

– Man kan gå in på kartan och klicka på ett träd och få upp information om det till exempel är ett speciellt skyddsvärt exemplar, ett riskträd eller om det behöver någon speciell skötsel, säger Lina Lindgren.

Trädinventeringen gör att Familjebostäder nu kan göra mer strategiska val vid nyplantering och skötsel. Exempelvis går det lättare att se om man behöver öka variationen av trädsorter i ett område, eller behöver genomföra en föryngring i ett annat där det saknas en ny generation av träd.

Del i forskningsprojekt

Familjebostäder ingår i ett forskningsprojekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där trädens nytta kartläggs. Genom detta har man fått tillgång till en svensk version av programmet I-Tree, vilket är ett beräkningsverktyg för att synliggöra det ekologiska och ekonomiska värdet av de urbana trädens ekosystemtjänster.

Lina Lindgren framhäver att de genom detta fått en större förståelse och koll på vad bostadsbolagets träd bidrar med

– Vi kan bland annat se att det är särskilt viktigt för oss att värna gamla, stora, friska befintliga träd. Det är de som ger de absolut största ekosystemtjänsterna.

Bland annat har man räknat ut att träden renar luften till ett värde av 717 457 kronor per år. Lina Lindgren tycker att de fått en bättre kunskapsbild som kan vägleda dem till att göra rätt val inför framtiden.

FAKTA Vanligaste träden

Oxel, björk och lönn är den vanligaste trädsorten hos Familjebostäder. Därefter följer körsbär, lind och prydnadsapel. Inventeringen har visat att man har omkring 160 olika trädsorter i sitt bestånd.

Källa: Familjebostäder i Göteborg
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Hållbarhet Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter