Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Boverkets föreskrifter om elbilsladdning på remiss
Bestämmelser 10 aug 2020
elbil.webb
Nu är det dags att ge synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon. Foto: Mosthotos
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon är på remiss. Remissen innehåller bland annat krav på uttag- och anslutningsdon samt ett allmänt råd om ledningsinfrastruktur.
Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. Kraven innebär i kortet att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Reglerna ska tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. 

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Boverkets remissarbete

Boverkets regler har skickats ut på remiss med en remisstid till september. Efter remissen tas ett slutligt förslag fram som skickas på så kallad EU-notifiering under hösten. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så att de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag kommer att vara tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så kommer reglerna ändå finnas tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas.

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Elinstallation Eldistribution Lov och tillsyn Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Boverkets remissarbete

Boverkets regler har skickats ut på remiss med en remisstid till september. Efter remissen tas ett slutligt förslag fram som skickas på så kallad EU-notifiering under hösten. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så att de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag kommer att vara tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så kommer reglerna ändå finnas tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas.

Källa: Boverket