Varan har lagts till i varukorgen
”Sensorer mäter temperaturen på avloppsvattnet”
Digitalisering 24 apr 2020
halla-dar_fredrik_sahl
Cirka 180 stycken sensorer finns utplacerade i brunnar i ett område i Umeå för att hitta inläckage. Foto: Uminova innovation
Det finns många metoder för att hitta läckage av vatten in i ledningar. Fredrik Sahl har tagit fram en metod som hittar det med hjälp av temperaturmätning av vattnet.

Med sensorer i ledningarna kan temperaturen på spill- och avloppsvattnet mätas och inläckage, när vatten utifrån läcker in i ledningar, upptäckas.

Omvärldsbevakning fick en pratstund med Fredrik Sahl på företaget Flow Below, som har kommit på metoden för att hitta inläckage.

Hur fungerar tekniken?
– Det vi gör är att vi analyserar den data som kommer in. Så vi har egentligen inte tagit fram någon ny hårdvara utan det vi har tagit fram är en metod för att nyttja hårdvara och ny teknik. Det vi gör är att sensorer mäter temperaturen på avloppsvattnet och sensorerna skickar data trådlöst till våra databaser. Data samlas in under ungefär två månader.

Våra algoritmer, som vi har utvecklat, lär sig vad det ska vara för temperatur i vattennätet i en mätpunkt och när det sedan faller regn och det blir inläckage så påverkas temperaturen. Beroende på hur mycket den påverkas så kan vi räkna ut hur mycket som har läckt in.

Då kan man lista ut var inläckaget är?
– Jajamän, det är det som är det fina med temperaturmätning att det är en relativt enkel mätmetod i förhållande till flödesmätning som är ganska komplicerat och tar mycket tid att installera. Temperatursensorer kan man strössla nätet med på ett annat sätt. Det man gör är att mäta temperaturen vid väldigt många punkter i ett område, upp till varje brunn i området. På så vis blir varje brunn en mätpunkt och mellan varje kan vi säga hur mycket vatten som har läckt in.

Hur har det gått hittills?
– Det har gått bra. Vi har kombinerat resultatet med en hydraulisk modell, vilket gör att vi har kunnat räkna ut den fiktivt felkopplade ytan. Det här är ett väldigt bra beslutsunderlag att gå vidare med för att hitta den faktiska källan till inläckaget.

Har det varit utmanande att lära algoritmen temperaturskillnaderna?
– Ja det har varit en stor utmaning. Det är väldigt stökig data i och med att temperaturen varierar över dygnet och när någon duschar så kommer det plötsligt väldigt varmt vatten och när det sker ett inläckage kommer det kallt vatten. Då gäller det att man vet vad det är man letar efter.

FAKTA Möjligt med LORA-nät

LORA, vilket står för long range, är en trådlös digital dataöverföringsteknik. Umeå energi lät bygga detta i Umeå för att möjliggöra mer trådlös kommunikation. Den togs i drift 2019 och de första som använde tekniken var Flow Below för att mäta inläckage på ledningar. Sensorerna skickar sin data via LORA-nätet.

Källa: Umeå energi
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Hallå där... Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Möjligt med LORA-nät

LORA, vilket står för long range, är en trådlös digital dataöverföringsteknik. Umeå energi lät bygga detta i Umeå för att möjliggöra mer trådlös kommunikation. Den togs i drift 2019 och de första som använde tekniken var Flow Below för att mäta inläckage på ledningar. Sensorerna skickar sin data via LORA-nätet.

Källa: Umeå energi