Varan har lagts till i varukorgen

Energispartips för tomma lokaler

Lokaler 9 apr 2020
kontor-energi
Börja arbetet med att sänka energikostnaderna med de stora energislukarna. Oftast är det värme, kyla, ventilation. Foto: Mostphotos
Många kontor och hotell står nu nästan tomma under coronakrisen. Ett sätt att spara pengar är att sänka energikostnaderna i lokalerna. Stefan Lindsköld, specialist på energieffektivitet, tipsar hur man kan gå tillväga.

Corona orsakar stora problem för såväl samhället som för de som insjuknar. Arbetsplatser och kontor står nästan tomma när många uppmanas att arbeta hemifrån. Konferensanläggningar, butiker och hotell varslar och skär ner för att de inte har några kunder.

Om lokalerna inte värms upp av människor och maskiner drar de faktiskt ännu mer energi.

Tomma lokaler drar mer energi

När intäkterna sinar på många håll finns ett stort behov att spara utgifterna. En tydlig besparingskälla är energianvändningen.

– Inte nog med att lokalerna står och drar energi som vanligt trots att de är tomma. Om de inte värms upp av människor och maskiner drar de faktiskt ännu mer energi, säger Stefan Lindsköld som är vd i Aktea Energy som är specialiserade på energieffektivitet och inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Han är även initiativtagare till Samling för Solel, fastighetsbranschens mötesplats inom solceller och smarta elsystem.

Stefan Lindsköld tycker att man ska fokusera på att se till att lokalernas energianvändning tillfälligt reduceras. Och åtgärderna måste göras snart och på ett sådant sätt att installationerna lika fort kan återställas till normal drift när hjulen börjar snurra igen

Några tips för att komma igång med arbetet:

  • Börja med de stora energislukarna. Oftast är det värme, kyla, ventilation.
  •  Därefter kan du gå på belysning, maskiner och annan teknik.
  • Varmvatten till kranarna och varmvattencirkulationen bör man vara försiktig med, eftersom lägre vattentemperaturer kan leda till legionellatillväxt.
  • Ni måste arbeta strukturerat och dokumentera alla ändringar. En byggnads perfekta inomhusklimat har i många fall balanserats fram över många år. Ni behöver vara säkra på att direkt hitta tillbaka till samma lägen när ni startar upp verksamheten som vanligt igen.

Vilken kunskap saknas oftast?

– Den som gör inställningarna bör ha en allmän kunskap om installationsteknik och byggnadsfysik, annars kan man orsaka skador på byggnaden. Om ens drifttekniker inte känner sig trygg med uppgiften kan det vara bra att ta hjälp av en energikonsult.

Utgå från effektmätningar

När man vill sänka energikostnaderna i tomma lokaler ska man utgå från effektmätningar. Fokus ska vara på att minska byggnadens behov av energi vid varje given tidpunkt. Temperaturer, flöden, och liknande är verktyg att reglera med, men det är en sänkt energieffekt som är slutmålet.

Stefan Lindsköld, Aktea. Foto: Aktea

– Det momentana effektbehovet går ofta att avläsa. Annars mäter man upp den med enkla instrument. Du behöver ha koll på såväl värme och kyla som tappvarmvatten och el, säger Stefan Lindsköld.

Sänk värmeanvändningen

Hans nästa tips är att börja med att sänka värmeanvändningen. I en helt tom byggnad kan man som utgångspunkt sänka framledningstemperaturen i styrsystemet. Samtidigt pågår det ofta verksamhet i någon del av byggnaden. Därför är det oftast bättre att göra individuella inställningar för varje byggnadsdel eller rum för sig.

– Att helt stänga av pumparna är inte att rekommendera, inte heller att sänka inomhustemperaturen alltför mycket. Det kan vara frysrisk fram till maj och frusna rör i ytterväggar kan orsaka skador på byggnaden.

Samma moment gäller för att reglera kylan. Ta sektion för sektion eller rum för rum och stryp tillförseln, alternativt ställ in styrsystemet efter andra börvärden.

Ventilation och flöden

Är vissa verksamheter i byggnaden fortfarande igång behöver du en ritning över ventilationskanalerna för att kunna strypa flödena i sektioner. En lagom grundventilation behöver du alltid behålla för att inte orsaka skador på byggnaden eller inventarier.

Bevaka ämnen i artikeln

Lokaler Kyla Kris och beredskap Styr och övervakning
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter