Varan har lagts till i varukorgen
Pandemin och juridiken
Så hanteras corona med standardavtalen
Juridik 1 apr 2020
standardavtal
AB 04 och ABT 06 berör bland annat hinder för utförande av arbete, vilket är en fråga som kan bli aktuell i och med utbrottet av corona. Foto: Mostphotos/Byggtjänst/montage
Utbrottet av corona väcker juridiska frågor i byggbranschen. Vad bör man nu vara extra uppmärksam på inom entreprenadrätt och standardavtal? Vi har pratat med några som vet.

Alla avtal är unika och några allmängiltiga svar går inte att ge för varje enskild situation som kan uppstå i pågående eller planerade projekt. Detta gäller även i tider av pandemi.

Efter coronavirusets utbrott finns dock ett antal entreprenadrättsliga omständigheter att förhålla sig till, uppger Erik Lindtorp som är affärs- och entreprenadjurist på Byggföretagen. Han hänvisar bland annat till en särskilt relevant bestämmelse i AB 04 och ABT 06.

Just pandemi nämns inte i standardavtalen – men epidemi finns uttryckligen med som en av flera omständigheter som kan ge entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden (4 kap. 3 § p. 3).

Många skäl till hinder

Han pekar samtidigt på att hinder kan uppstå av många olika skäl och att även andra bestämmelser om hinder kan komma att bli tillämpliga (se särskilt 4 kap. 3 § p. 2 och p. 5).

Erik Lindtorp Erik Lindtorp. Foto: Byggföretagen

– Det behöver inte handla om att någon insjuknat i corona. Även om förskolor och skolor än så länge är öppna är det exempelvis många barn som redan nu är hemma med förkylningssymtom, vilket kan göra att delar av personalen får svårt att komma till jobbet, säger Erik Lindtorp till Omvärldsbevakning.

Han framhåller att det även finns många andra frågor som blir aktuella i den här nya situationen. Inte minst kan det vara så att arbeten behöver utföras under andra förutsättningar och det är något som kan leda till att priser behöver omförhandlas.

– Mitt råd är att tala med motparten och försöka hitta lösningar om det går. Samtidigt som man har en sådan dialog är det också viktigt att entreprenören skickar hindersanmälningar och andra aviseringar om omständigheter som kan påverka entreprenadens utförande.

Betydelsen av standardavtalen

En annan med koll på detta är Nicklas Björklund, juridisk rådgivare för organisationen Byggherrarna, som också han pekar på betydelsen av standardavtalen.

Nicklas Björklund Nicklas Björklund. Foto: Byggherrarna

– I den här situationen som är så udda och ovanlig finns väldigt få individuella kontrakt som har en annan eller bättre reglering. Man har i princip bara standardavtalen att använda sig av, säger Nicklas Björklund.

Även han anser att det nu finns anledning att titta lite extra på AB 04 och ABT 06 i fråga om hinder för utförande av arbete (4 kap. 3 §). 

I värsta fall kan en entreprenad tvingas avbryta under en period. Bland annat på grund av att anställda hos entreprenörer eller underentreprenörer insjuknar eller tillhör en riskgrupp och måste vara hemma.

Förseningar i logistik

Förseningar kan även uppstå i logistikkedjorna. Till exempel finns risk för produktionsstopp eller begränsningar av handeln i Sverige och andra länder. Myndighetsbeslut om karantäner, reseförbud eller liknande är också sådant som får betydelse.

Öka transparensen för att undvika problematiska situationer och få så lite påverkan som möjligt

Beställaren kan då tvingas ge entreprenören rätt till tidsförlängning och eventuell ersättning. Alternativt måste entreprenören betala vite för förseningar och samtidigt stå för de merkostnader som uppstår. Här aktualiseras bland annat reglerna kring avisering av exempelvis hinder (4 kap. 4 § AB 04 och ABT 06) och så kallade likställda ÄTA-arbeten (2 kap. 7-8 §§ AB 04 och ABT 06).

– Ett av de viktigaste råd jag vill ge är att försöka hålla dialogen igång mellan byggherre och entreprenör. Stäng inte luckorna utan öka transparensen för att undvika problematiska situationer och få så lite påverkan som möjligt, säger Nicklas Björklund.

Tvister blir oundvikliga

I många situationer kommer tvister att vara oundvikliga, menar han. Men parterna bör på egen hand försöka lösa så många knutar de kan och tillsammans vara beredda på vad som eventuellt kan hända vid en rättslig process.

Vid framtida avtal rekommenderar Byggherrarna att parterna nu ska göra specifika överenskommelser kring coronaviruset. På så sätt kan risken minska för tvister om avbrutna arbeten och hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Kris och beredskap
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial