Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
PBL-ändring ska underlätta för vårdinrättningar
Bestämmelser 16 apr 2020
fältsjukhus
Med en lagändring kan vård bedrivas i tillfälliga lokaler utan bygglovsadministration, som här på mässan i Älvsjö i Stockholm. Foto: Mostphotos
Fältsjukhus ska inte hindras av strikta bygglovskrav. Därför gör regeringen nu en ändring i PBL så att tillfälliga vårdinrättningar inte riskerar att stämplas som svartbyggen.

I både Göteborg och Stockholm har fältsjukhus uppförts med kort varsel. Utan bygglov. Krav på lovansökan gäller i normala fall även gamla byggnader som används på nytt sätt.

För att exempelvis vårdplatserna som inrättats på Stockholmsmässan i Älvsjö inte ska hindras av administration förbereds nu en lagändring som ger tillfälliga sjukhusbyggnader ett generellt undantag från bygglovskraven.

Ändringen kommer efter att Boverket efterlyst klargöranden kring vad som gäller. Undantagen får dock bara gälla under en begränsad tid.

Vill avlasta kommunerna

Enligt bostadsminister Per Bolund syftar de nya bestämmelserna till att avlasta kommuner och andra delar av samhället där det nu krävs stora insaster.

– Vi vill att vården ska kunna koncentrera sig på att ge vård och då ska vi inte utsätta dem för att de också ska behöva hålla på med administration, säger han till SvD.

Den nya lagen träder i kraft den 1 maj. Bestämmelserna kommer dessutom att gälla retroaktivt.

Förutom de fältsjukhus som nu är på plats omfattas även flera andra tillfälliga vårdinrättningar. Exempelvis kan det handla om testtält i anslutning till lasarett och liknande.

Undantag från bestämmelser

De nya föreskrifterna ska bland annat få avse undantag från bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov samt kraven på att hänsyn måste tas till vissa allmänna intressen.

Det ska också vara möjligt att göra undantag från krav på tomter, allmänna platser och områden för annat än byggnader. Även vissa bestämmelser kring bygg-, rivnings- och markåtgärder omfattas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Lokaler Kris och beredskap
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial