Varan har lagts till i varukorgen
Nu blir parkerna uppkopplade
Digitalisering 22 apr 2020
park_tradgardsforeningen_webb
Sensorer i två av Göteborgs parker ska bland annat mäta fuktighet i marken så att man får uppgifter om när bevattning behöver göras. Foto: Göteborgs stad
Sensorer i marken och robotgräsklippare som tar hand om gräsmattan. Det är en del av en testbädd i Göteborg som ska driva utvecklingen mot en mer hållbar grönyteskötsel.

Testbädden är Hållbara smarta parker, där flera olika förvaltningar inom Göteborgs stad och kommunala bolag öppnar upp sina ytor och arbetsområden för tester av framtidens teknik. Tanken är att skötseln av offentliga grönområden ska bli mer effektiv och hållbar.

I de två parkerna Slottsskogen och Trädgårdsföreningen i Göteborg testar man tekniker som kan göra just det.

Mäter fuktighet

Trädgårdsföreningen var först ut i projektet. Hösten 2019 sattes robotgräsklippare ut och sensorer installerades på flera ställen i parken och på arbetsmaskinerna som tar hand om den.

– Vi satte ner sensorer i jorden för att kunna följa fuktighet, vatten, näringsämnen och annat som finns i olika områden och som vi kan mäta. Just de sensorerna använder vi i ett område där vi inte riktigt har lyckats med de planteringar som vi har tänkt oss, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller, på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Tanken är sensorerna ska producera data som visar hur jordmånen är under en längre tid och att skötseln sedan kan ta fram växter som passar bra i just den miljön. Sensorerna ska också ge indikationer på när det behövs bevattningen. Då kan de som har hand om skötseln lättare få reda på behovet av bevattning istället för att som idag vattna med viss frekvens.

– Så att vi vattnar effektivare, förklarar Emil Björklund.

Visualisera data

Men ännu har inte den data som sensorerna samlat upp använts. Emil Björklund berättar att hittills har man mer följt data som samlats in och sett till att allt fungerar. Om någon månad är tanken att man ska gå vidare och baserat på den data man fått in se vad den kan användas till.

Emil Björklund menar att utmaningen framåt är att lyckas samla all data till en plattform och få den lättförståelig för de som arbetar med skötseln av parken. Sedan tidigare finns det sensorer i bland annat papperskorgar, som ger uppgifter om när de behöver tömmas. Sensorer kommer också att finnas på livbojar och annan utrustning men de kommer att vara kopplade till olika system.

– Det är en utmaning. Ett syfte med Hållbara smarta parker är att kunna samla all den här data i samma miljö. Så att vi kan se det på ett ställe och på ett sätt som gör att arbetssättet går från frekvensstyrd skötsel till en där vi kan svara effektivare på behovet.

Robotarna sköter gräsmattan

För några dagar sedan sattes robotgräsklippare ut och man satte sensorer i marken även i parken Slottsskogen. Där kommer olika ytor att studeras för att se om det blir någon skillnad i jordstrukturen i gräsmattorna om en robotgräsklippare klipper jämfört med en åkergräsklippare.

– Om det händer någonting med diversiteten och vilka arter det är som trivs och mängden av dem i parken, säger Emil Björklund.

Man vill också se om robotgräsklippning kan störa besökare mindre och leda till mindre utsläpp jämfört med andra maskiner.

– Robotgräsklippare är inget nytt i sig men det är ändå nytt i parken och kanske lite nytt i att man gör det på ytor där det vistas mycket folk och där det ett vanligt år är väldigt många evenemang.

Meningen är att testbädden ska leda till att fler maskiner och verktyg som används i parkskötseln blir fossilfria och i största mån elektrifierade.

FAKTA Andra sensorer i offentlig miljö

Sensorer kan användas till mycket. Det här är några andra projekt där sådan teknik används.

Norrköping. Längs med Kungsgatan i Norrköping har ett flertal sensorer satts upp för att mäta och ge information om trafikintensitet, partiklar i luften, temperatur och ljudnivå. Det görs inom ett projekt där Linköpings tekniska högskola är med tillsammans med Norrköpings kommun, RISE och SMHI.

Malmö. I Malmö har man inom kommunen provat att använda sensorer för att hålla reda på växter som planterats i två olika substrat, en med pimpsten och en utan. På så vis kunde man ta reda på vilket substrat som torkade ut snabbast. Sensorerna gav också en uppfattning om regn gjorde att bevattning kunde skjutas upp. Liknande sensorerna har också använts för att avgöra om blomsterurnor behövt vattnas.

FAKTA Projektet Hållbara smarta parker

Flera aktörer är inblandade i projektet Hållbara smarta parker. Det är Göteborg stads park- och naturförvaltning, idrotts- och föreningsförvaltning, och miljöförvaltning. Företag som är med är Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

Projektet ska få fram smarta och hållbara grönområden. Digitalisering och automation ska göra verksamheten mer effektiv och hållbar.

Testytorna är öppna för aktörer som har nya idéer om hur grönyteskötseln i städer kan utvecklas i framtiden. Se mer om testbädden här

Källa: Johanneberg science park
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Hållbarhet Teknik Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Projektet Hållbara smarta parker

Flera aktörer är inblandade i projektet Hållbara smarta parker. Det är Göteborg stads park- och naturförvaltning, idrotts- och föreningsförvaltning, och miljöförvaltning. Företag som är med är Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

Projektet ska få fram smarta och hållbara grönområden. Digitalisering och automation ska göra verksamheten mer effektiv och hållbar.

Testytorna är öppna för aktörer som har nya idéer om hur grönyteskötseln i städer kan utvecklas i framtiden. Se mer om testbädden här

Källa: Johanneberg science park