Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vårbudgeten 2020
Få byggsatsningar i vårbudgeten
Bestämmelser 20 apr 2020
varbudget
Magdalena Andersson, finansminister, presenterade nyligen regeringens vårbudget som innehöll få byggsatsningar. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Tobias Sterner
Nyligen presenterade regeringen vårens budgetsatsningar. I en vårbudget som domineras av åtgärder för att hantera coronapandemin fanns några få satsningar som rör byggbranschen.

Den 15 april överlämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget med ytterligare åtgärder. Samlat handlar det om åtgärder för över 100 miljarder kronor.

Tomt på bostadssatsningar

Förslaget om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ingår i vårändringsbudgeten.

– Det är bra att det kommer ett stöd till hyresrabatter för lokalhyresgäster i utsatta branscher, men det behövs också ett stöd till bostadshyresgäster som förlorar jobbet och därmed får svårt att betala hyran. Det kan vara ett tillfälligt bostadsbidrag som kan sökas av alla och någon form av statlig hyresgaranti, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta, på deras hemsida.

anders-nordstrand-sabo Anders Nordstrand. Foto: Sveriges Allmännytta.

I vårändringsbudgeten föreslås även att det statliga stödet till kommunsektorn som syftar till att stärka välfärden ökas med 20 miljarder kronor, varav 70 procent går till kommunerna och 30 procent till regionerna. Stödet fördelas proportionellt utifrån befolkningsmängd, vilket betyder lika mycket i kronor per invånare.

300 miljoner till äldrebostäder

En annan nyhet i vårändringsbudgeten är att Statens bostadsomvandling (SBO) föreslås få ett förändrat uppdrag och nya medel. Uppdraget ändras till att förvärva offentligt ägda och privatägda fastigheter, med främsta syfte att säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. SBO får ett kapitaltillskott på 300 miljoner kronor för detta ändamål.

– Tillskottet är en viktig satsning för att låta hela Sverige leva och säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader, säger Anders Nordstrand.
I övrigt är vårpropositionen ekande tom på bostadssatsningar, menar han.

För att underlätta för de bolag som planerar att bygga nya bostäder de kommande åren skulle investeringsstödet till hyresbostäder behöva ses över.

– För att underlätta för de bolag som planerar att bygga nya bostäder de kommande åren skulle investeringsstödet till hyresbostäder behöva ses över och den utökade skatt som de nya reglerna om ränteavdragsbegränsning medför bör skjutas på framtiden. Vi förväntar oss att sådana inslag finns med när budgetpropositionen presenteras i september.

Åtgärder riktade till egenföretagare och mindre företag

Regeringen satsar även drygt 100 miljarder kronor på åtgärder som höjd a-kassa, borttagen karensdag och korttidspermitteringar.
Regeringen har föreslagit ett system för stöd vid korttidspermittering. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för de första 30 anställda under fyra månader är på plats, även egenavgifterna har satts ned. Staten kommer tillfälligt att ersätta arbetsgivarnas sjuklönekostnader och egenföretagare med F-skattsedel ersätts genom sjukpenning under dag 1 till 14 i sjukfallet.

Satsningar blir det även på yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux och förbättrat stöd till korttidsarbete.

Sparsamt med klimat och miljö

Förutom 200 miljoner kronor som avsätts för investeringsstödet till solceller, se relaterad artikel, innehöll budgeten ett fåtal energinyheter. Där fanns bland annat ett förlängt biogasstöd, där 120 miljoner kronor anslås under 2020 för produktion av biogas avsedd för transportsektorn.

Budgeten innehöll även en utökad så kallad bemyndiganderam för elberedskapsanslaget med en miljard kronor för 2020 med motiveringen att det finns ett större behov av att fatta beslut om långsiktiga och omfattande elberedskapsåtgärder, än vad som tidigare beräknats.

Elcertifikat redovisas på statsbudgeten

En beräkningsteknisk nyhet är att elcertifikaten från och med årets vårbudget bruttoredovisas på statsbudgeten vilket inte skett tidigare. Enligt en ny tillämpning av regelverket för nationalräkenskaperna ska handel med elcertifikat bruttoredovisas i staten, eftersom det är staten som fastställer förutsättningarna för systemet. Det innebär att handeln med elcertifikat både redovisas som skatteintäkt och utbetald subvention i staten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Finansiering Kris och beredskap Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial