Varan har lagts till i varukorgen
Digitalt möte inför nya regler om laddinfrastruktur
Eldistribution 7 apr 2020
elbil-laddning
Den 15 maj ska tillämpningsföreskrifterna till det nya egenskapskravet i PBL om laddning av elfordon vara klara. Nu vill Boverket ha in synpunkter från branschen. Foto: Mostphotos
Boverket arbetar just nu med tillämpningsföreskrifter till det nya egenskapskravet i PBL om laddning av elfordon som börjar gälla den 15 maj i år. Nu vill de ha in synpunkter från branschen och bjuder in till ett digitalt möte.

Boverket arbetar med tillämpningsföreskrifter till det nya egenskapskravet i plan- och bygglagen, PBL, om laddning av elfordon som ska börja gälla den 15 maj. Föreskrifterna syftar till att förtydliga regeringens krav på laddinfrastruktur i plan- och byggförordningen som ska börja gälla samma datum som ändringen i PBL.

Det inriktar sig Boverket på

Boverkets regler inriktas på vilken teknisk utrustning som bör användas vid laddning, vad som avses med förberedelse för kanalisation, eventuella krav på brandskydd, elmätning och debitering, med mera. 

De kommer däremot inte att behandla var och när det ställs krav på laddningsplatser eller förberedelse för laddningsplatser. Det regleras direkt i lag och förordning.

anders-johansson-boverket-webb Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. Foto: Boverket

Inför kommande myndighetsregler önskar Boverket få in synpunkter och bjuder in till en digital synpunktsrunda den 20 april. Bland annat har alla som tidigare svarat regeringen på remissen ”Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon" fått en inbjudan.

– Syften med mötet är att få synpunkter av branschen, det vill säga de som har intresse av frågor kring laddfordon som gröna bilister, men även de som berörs av ändringarna i plan- och bygglagen som fastighetsägarna med flera, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. 

Boverket poängterar att mötet inte ersätter ordinarie remissförfarande som beräknas ske efter midsommar och fram till hösten.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Teknik Tillgänglighet Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter