Varan har lagts till i varukorgen
Boverket ger svar om pandemi och byggregler
Bestämmelser 1 apr 2020
vardlokal
Bygglovsfrågor gällande vårdlokaler är en av de frågor som Boverket har med i sin nya information. Foto: Mostphotos
Utbrottet av corona väcker frågor om hur olika regelverk påverkas. Nu har Boverket tagit fram särskild information i ämnet. Sammanställningen berör allt från OVK till bygglov.

Spridningen av viruset Corona påverkar hela landet och får effekter även för byggsektorn. Att orientera sig i den nya situationen kan vara svårt.

För att underlätta har Boverket gjort en sammanställning av relevant information. Innehållet utgörs av frågor kopplade till regelverk, bostadsfrågor, stöd och bidrag.

Byggnader inom vården

Vad det gäller exempelvis bygglovsfrågor finns en hel del att ha koll på. Bland annat kan det krävas snabba åtgärder vad det gäller byggnader inom framförallt vården men i princip gäller samma bestämmelser som vanligt än så länge.

Däremot ser det lite annorlunda ut i fråga om till exempel mobila paviljonger. För att avgöra om det krävs bygglov behövs en bedömning av om det faktiskt handlar om byggnader i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL.

Besiktningar av hissar

En annan punkt på på listan tar upp motordrivna anordningar. Bland annat finns information kring besiktningar av hissar och att detta är något som kan behöva skjutas på framtiden.

Den rådande situationen med spridning av coronavirus är enligt Boverkets bedömning ett särskilt skäl för anstånd från besiktningskravet. Frågor kring detta ställs med fördel till byggnadsnämnden och Arbetsmiljöverket.

Svårt att genomföra kontroller

Boverket tar även upp obligatorisk ventilationskontroll, OVK. På grund av virusets spridning kan det vara svårt för byggherrar och fastighetsägare att låta genomföra dessa kontroller och då finns en del att förhålla sig till.

I den nya sammanställningen redogörs bland annat för senareläggning av OVK. Inom kort ska Boverket även publicera en vägledning om tillfälliga slutbesked kopplat till coronaviruset och bland annat ventilationskontrollerna.

 

Fördjupningsmaterial

FAKTA Punkterna i Boverkets sammanställning

 • Besiktning av motordrivna anordningar
 • Kraven på bygglov för byggnader
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • Tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan
 • Tillsyn av energideklarationer
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Ventilation Säkerhet- och larmsystem Lov och tillsyn Kris och beredskap
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Punkterna i Boverkets sammanställning

 • Besiktning av motordrivna anordningar
 • Kraven på bygglov för byggnader
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • Tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan
 • Tillsyn av energideklarationer
Källa: Boverket