Varan har lagts till i varukorgen
App kan ge kontroll på kompetens
Kompetens 6 apr 2020
kompetens-app
Med hjälp av kompetens-appen kan det bli lättare för arbetsgivare, entreprenörer och anställda att göra rätt. Foto: Mostphotos/montage
Dokumenterade kompetenser hos personal och entreprenörer stämmer inte alltid med verkligheten. Nu ska fusket stävjas. Med en särskild app skulle kontrollerna kunna bli effektivare.

Inom byggsektorn förekommer idag fusk med kompetenser. Bland annat eftersom det är svårt att säkerställa identitet och närvaro för deltagare på olika utbildningar runt om i landet. Ett nytt projekt syftar till att hitta lösningar på problemet.

Det är Byggföretagen som drivit satsningen "En effektivare och säkrare kompetenshantering" tillsammans med bland annat ID06 och Seko. Syftet har varit att ta fram enhetliga metoder för hantering av intyg, valideringar och certifieringar.

Närvaro vid utbildning

En stor del av projektet har utgjorts av sådant som ofta tas för givet, nämligen att säkerställa information kring vem som närvarat vid en utbildning och i vilken omfattning eleven faktiskt varit på plats. Tanken har varit att ta fram ett digitalt hjälpmedel för att skapa tydliga och gemensamma processer för detta.

Slutresultatet är ett slags kompetens-app som ger större möjlighet till spårbarhet, uppföljning och rutiner för utbildningar och intyg. Förhoppningen är också att det ska bli lättare för både elev och utbildare att göra rätt.

Hoppas på fortsättning

Peter Andersson, utvecklingsansvarig på Byggbranschens utbildningscenter, är en av de som varit med och drivit projektet. Han hoppas nu på en fortsättning,

Peter Andersson Peter Andersson. Foto: BUC

– Det stora jobbet har framförallt varit metodiken men för att kunna testa den har vi utvecklat appen. Men varken app eller metodik är än så länge färdiga att ta i bruk, säger Peter Andersson till Omvärldsbevakning.

Enligt honom finns dock gott om förbättringspotential redan idag. Framförallt kan många beställare bli tydligare och mer utförliga i sina krav kring kompetens, menar Peter Andersson.

En prototyp har tagits fram för appen som fått namnet "Säker kompetens". Hjälpmedlet innehåller allt från checklistor till funktioner för att kunna hantera personuppgifter och närvaro för kursdeltagare.

Färdig teknisk lösning

Finansieringen av projektet kommer huvudsakligen från Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. Nästa steg blir nu att försöka bygga en färdig teknisk lösning som kan få en bred etablering i branschen.

Idag finns ingen officiell statistik för kompetensfusket. Däremot har Trafikverket tagit fram uppgifter i samband med ett av sina större projekt genom att införa krav på kompetenstest istället för utbildningskrav. Resultatet blev att knappt hälften av yrkesarbetarna och bara 20 procent av cheferna klarade testerna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial