Varan har lagts till i varukorgen
Oro för bristande kompetens hos BRF-styrelserna
Bostäder 18 sep 2019
fargdig-styrelse
Nästan hälften av de tillfrågade bostadsrättsägarna uppger att de bekymrar sig över att styrelsen i deras bostadsrättsförening saknar tillräcklig kompetens. Foto: Michael Erhardsson
Nästan hälften av bostadsrättsägarna oroar sig för om styrelsen har rätt kompetens när det gäller uppdraget och föreningens ekonomi. Det visar Sveriges Bostadsrättsrapport 2019.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 och 65 år intervjuats om sin syn på bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv.

Det är andra året som Sveriges BostadsrättsCentrum låtit göra undersökningen.

Hur bostadsrättsägare ställer sig till ränteläget, andrahandsuthyrning och om de kan tänka sig att dela saker och utrymmen med varandra är några av de ämnen som tagits upp. Andelen som oroar sig för framtida ränteökningar har ökat från 28 procent ifjol till 45 procent i år.

När det gäller vilka ordningsregler som inte följs av medlemmarna uppgav 30 procent förra året att alla följer uppsatta ordningsregler, en siffra som minskat till 25 procent i år. Soprummet fortsätter att toppa listan över både dagens och framtidens störningsmoment.

Dåliga kunskaper om ekonomi

I vilken utsträckning oroar sig svenska bostadsrättsägare för sin förenings ekonomi och hur väl insatta är de egentligen i föreningens finanser?

Trots att ett bostadsköp är en mycket stor affär för de allra flesta så visar rapporten att det är många som saknar insikt i sin bostadsrättsförenings ekonomi. Drygt varannan uppger att de har mindre eller inte någon koll alls.

Rapporten visar samtidigt att nästan hälften av landets bostadsrättsägare oroar sig för att styrelsen har tillräcklig kompetens för uppdraget och kunskaper i föreningens ekonomi.

Vad av följande oroar du dig för gällande din bostadsrättsförenings ekonomi?

  • Att styrelsen saknar tillräckligt med kompetens 49%
  • Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar 47%
  • Att styrelsen felprioriterar 40%
  • Eventuella ränteökningar 42%

(Ur Sveriges Bostadsrättsrapport 2019)

Grunder att neka medlemskap

På vilka grunder kan man neka medlemskap i en bostadsrättsförening? Att den sökande har betalningsanmärkningar, är tidigare straffad eller saknar svenskt medborgarskap är tre skäl som hamnar högt upp i bostadsrättsrapporten.

Hela 64 procent av de tillfrågade anser att det är rätt att neka medlemskap i en bostadsrättsförening om bostaden endast köps med syfte att hyras ut. Samtidigt tycker 35 procent att det alltid bör vara okej att hyra ut i andra hand.

Solceller och laddstolpar i topp

Rapporten visar att tre av tio inte känner till om deras bostadsrättsföreningar fokuserar på hållbarhet eller inte. Endast 17 procent uppger att deras förening arbetar aktivt med både sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor.

Solceller och laddstolpar toppar listan när det kommer till hållbara investeringar. Detta följt av odlingsmöjligheter, att det finns möjlighet att samla in matavfall och om föreningen har en bilpool.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial