Varan har lagts till i varukorgen

Teknik för att fånga in koldioxid ska testas

Energi 18 sep 2019
Kraftvärmeverket KVV8 i Värtahamnen
Det finns en potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år vid kraftvärmeverket i Värtan, enligt Stockholm Exergis beräkningar. Foto: Robin Hayes
I höst kommer Stockholm Exergi att installera en testanläggning för att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från kraftvärmeverket KVV8 i Värtahamnen.

Enligt energibolaget är detta ett steg för att skapa en så kallad kolsänka i Stockholm som minskar mängden koldioxid i atmosfären.

Energimyndigheten ger stöd

Energimyndigheten har beslutat att stödja testanläggningen med 4,3 miljoner kronor, vilket är ungefär hälften av den totala kostnaden. De menar att ny teknik för att avskilja utsläpp av koldioxid är ett viktigt bidrag för att Sverige ska nå klimatmålen.

– Detta är det första projektet som beviljas stöd i regeringens nya satsning på miljöteknik som ska leda till minusutsläpp och därmed mindre koldioxid i atmosfären. Vi kommer att följa Stockholm Exergis projekt med stort intresse, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri på Energimyndigheten, i ett uttalande.

Underlag för beslut om pilotanläggning

Driften av testanläggningen kommer att påbörjas i höst och avslutas i juni nästa år. Testet kommer sedan att utvärderas och vara underlag för beslut om en möjlig pilot- eller fullskaleanläggning.

FAKTA Så funkar det

Tekniken som används i testanläggningen kallas BECCS vilket står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Efter förbränningen av biobränslen i kraftvärmeverket fångas koldioxiden in ur rökgaserna. Koldioxiden komprimeras sedan till flytande form och bryts ner i berggrunden.

Källa: Stockholm Exergi
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Forskning Hållbarhet Miljö Produktion Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så funkar det

Tekniken som används i testanläggningen kallas BECCS vilket står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Efter förbränningen av biobränslen i kraftvärmeverket fångas koldioxiden in ur rökgaserna. Koldioxiden komprimeras sedan till flytande form och bryts ner i berggrunden.

Källa: Stockholm Exergi