Varan har lagts till i varukorgen
Tält ger bygget heltäckande skydd
Arbetsmiljö 6 sep 2019
skanska_11_1280_webb
Det 40 meter höga tältet skyddar bygget mot vädrets makter. Foto: Skanska
Med ökat träbyggande blir väderskydd en allt mer angelägen fråga, enligt en ny studie. Samma slutsats drar Växjö kommun. Ett gigantiskt tält omger stadshuset som byggs i trä just nu.

Växjö ska få nytt stadshus. Byggnaden kommer också att utgöra ny station för staden och dessutom rymma butiker och restauranger. Totalt blir det en yta på 16 400 kvadratmeter när projektet är klart, vilket beräknas till årsskiftet mellan 2020 och 2021. Stommen är i trä.

För att skydda material från blåst och nederbörd står ett gigantiskt tält monterat över hela bygget. Väderskyddets höjd är 40 meter. Längden och bredden mäter 130 respektive 43 meter.

Under hela byggtiden

Väderskyddet ska stå på platsen under hela byggtiden och är ett av de största i sitt slag i hela Europa, berättar Tony Söderena som är projektchef på kommunala fastighetsbolaget Vöfab och projektledare för det nya stadshuset.

– Det handlar om att kunna bygga och montera torrt och få hög kvalitet, utan fuktpåverkan. Men det är också en fråga om att det ska vara en bra arbetsmiljö på platsen, säger Tony Söderena.

väderskydd Torrt och vindstilla innanför tältdukarna. Foto: Växjö kommun

För tillfället jobbar ungefär 200 personer på bygget. Med tältet på plats kan de arbeta med skydd från regn, vind och kyla. Tanken är också att detta ska förenkla flera arbetsmoment och i förlängningen öka säkerheten.

Last förblir torr

Träet till bygget kommer med tåg från Europa. Första stoppet är Alvesta där lastbilar tar över för transport till slutdestinationen i Växjö.

– Bilarna åker hela vägen in till byggarbetsplatsen och allt kan lastas ut torrt. Det är en av de stora fördelar vi kan se nu.

Det tog tre veckor att resa väderskyddet och montera traverserna som sitter i taket för att ta hand om tunga lyft. Exakt vad lösningen kostar vill Tony Söderena inte kommentera.

– En jämförelse är gjord med att ha mobilkranar under hela byggtiden. Detta skulle bli något billigare men att vi tog det är beslutet har visat sig ge väldigt bra resultat. Vi bygger utan att påverkas av vädrets makter och ligger före i tidplan både i fråga om teknik och produktion.

Projekt för väderskydd

Växjö kommun är inte enda stället där det funderats kring väderskydd. Skanska publicerade nyligen resultatet av projektet "Väderskydd – en lathund för entreprenören" som finansierats med hjälp från Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Studien har bland annat gått ut på att granska vilka typer av väderskydd som lämpar sig för olika byggnadstyper. Framförallt med tanke på det ökade träbyggandet. De skydd som granskats är heltäckande och består av både tak och väggar som omgärdar byggnationen, precis som i fallet med Växjö stadshus.

Fokus har legat på de vanligaste byggsystemen för större byggnader i trä, det vill säga volymmoduler, pelar-balksystem och massivträsystem. Slutsatsen är att heltäckande väderskydd kan ge stora fördelar.

Skapar kortare genomförandetid

Bland nyttorna nämns bättre arbetsmiljö, kortare genomförandetider, minskat behov av uttorkning, och minskat materialspill. Allt detta bör också tas med i den ekonomiska kalkylen för väderskydd, enligt rapporten. Men då finns en del att tänka på.

I studien pekas framförallt allt på att väderskyddet måste projekteras från tidigt skede om det ska bli kostnadseffektivt och säkert. Dessutom är det avgörande med rätt kompetens vid dimensionering och montering.

Sammanfattningsvis beskriver rapporten en ljus framtid för väderskydden. Vartefter träbyggnaderna blir allt fler kan de också bli långlivade och hälsosamma genom att täckas in under tiden då de byggs.

FAKTA Stadshus genom partnering

  • Växjös kommunala fastighetsbolag Vöfab och Skanska bygger genom samarbetsformen partnering.
  • White arkitekter har ritat byggnaden som präglas av glas och träd.
  • Väderskyddet tas bort när fasaden är klar under sommaren 2020.
Källa: Vöfab
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Projektering Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Stadshus genom partnering

  • Växjös kommunala fastighetsbolag Vöfab och Skanska bygger genom samarbetsformen partnering.
  • White arkitekter har ritat byggnaden som präglas av glas och träd.
  • Väderskyddet tas bort när fasaden är klar under sommaren 2020.
Källa: Vöfab