Varan har lagts till i varukorgen

Utspridd elbilsladdning på försök i Malmö

Eldistribution 16 sep 2019
peter.eon
"Med ny smart teknik, som styrning av exempelvis laddning för elfordon, minskar riskerna för att överbelasta elnätet", menar Peter Andersson, produktchef E-Mobility på E.ON. Foto: E.ON
E.ON har testat en laddlösning för elbilar där laddningen sprids under dagen. Lösningen är särskilt lämpad för parkeringar vid arbetsplatser. ”Simuleringarna vi gjort visar att det finns stor potential att implementera den här typen av teknik, säger Peter Andersson, produktchef E-Mobility på E.ON”.

Under de senaste åren har antalet elbilar i Sverige ökat kraftigt och 2029 väntas antalet elbilar på Sveriges vägar överstiga en miljon. En ökning som innebär att elbilarnas laddning har en växande inverkan på elnätet.

I Malmö har E.ON testat en laddlösning som är anpassad för parkeringar där bilar står stilla under en längre tid. Istället för att bilen laddas direkt när man pluggar in sin bil så sprids laddningen istället under dagen. Något som kapar effekttopparna i elnätet men som ändå ger en fulladdad bil vid dagens slut. 

– Tänk dig att du har ett kluster av bilar där du kan saxa in laddningen på ett maximalt sätt utan att driva onödiga effekter, säger Peter Andersson, produktchef E-Mobility på E.ON.

En avgörande förutsättning för smart styrning är att laddarna är uppkopplade mot internet, förklarar Peter.

– Via molnbaserade funktioner kan vi sedan kommunicera med laddarna och implementera smarta laddningsmodeller, säger Peter Andersson. 

Sker regelbunden utvärdering

Projektet inleddes i april i år och på parkeringen, som ligger i anslutning till E.ON:s kontor i Malmö, finns cirka 30 laddpunkter. Tekniskt sett ser allt ut som beräknat. I nuläget jobbar man med att slipa på modellerna för hur algoritmerna ska byggas.

– Vi har även gjort en del simuleringsmodeller som bygger på fakta vi fått fram under försöksperioden. Bland annat har vi tittat på hur bilarna laddar, när de laddar och var behovet finns. All denna fakta har tillsammans visat på att potential för den här typen av smart styrning är stor.

E.ON:s lösning är anpassad för laddhybrider men man tittar även på om lösningen kan anpassas för rena elbilar och vad som i så fall krävs. Laddhybrider har ganska små batterier och detta i kombination med att man har lång tid på sig att ladda gör den aktuella lösningen optimal.

– Ser man till rena elbilar så har de betydligt större batteri och kräver både mer tid och mer kraft för att bli fulladdat.Å andra sidan så är det inte givet att laddbehovet blir större bara för att du får ett större batteri eller att du kör längre sträckor bara för att du har mer batterikapacitet. Detta är absolut en ny utmaning som vi måste titta på.

Kunderna måste gilla produkten

I ett senare skede är en annan utmaning att få kunderna att acceptera och ta emot lösningen, menar Peter Andersson.

– I framtiden, när elbilen sannolikt är en del i ett energisystem, blir närheten till kunden ännu viktigare. I ett sådant system är elbilen kanske inte bara en förbrukare av energi, utan även ett tillskott till energisystemet där bilens batteri kan fungera som ett energilager. Funktionen kallas Vehicle to Grid, V2G.
(Omvärldsbevakning har tidigare uppmärksammat tekniken, se tv-inslaget här).

– Laddningen av bilarna kan dessutom ske via lokalt producerad energi och även externa energilager kan bli aktuella. I denna typ av scenario så kommer styrning och optimering av systemet vara nyckeln till ett smart och hållbart energisystem och då är det viktigt att kunderna är med oss.

När tror du att ni kan släppa lösningen på marknaden?
– Lite för tidigt att säga. Ännu är ju antalet laddbara fordon relativt små, men i takt med att marknaden växer så kommer efterfrågan på smart styrning att öka. Här kommer vi att vara lyhörda och följa utvecklingen på marknaden tillsammans med de behov och önskemål som våra kunder 

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Styr och övervakning Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter