Varan har lagts till i varukorgen
Kritiserade krav på vedspisar tas bort
Bestämmelser 30 sep 2019
Köksspis
Kraven på köksspisar har fått hård kritik. Nu tar Boverket bort kraven. Foto: Mostphotos
Boverkets nya regler för köksspisar (vedspisar), som beslutades för drygt två år sedan, har fått hård kritik. Nu tas de bort i ändringsföreskriften BBR 28, som även innehåller några mindre ändringar i avsnitt 3, 6 och 7.

Köksspisar som främst är avsedda för matlagning och som eldas med ved ska inte längre omfattas av utsläppskraven i Boverkets byggregler, BBR.

Bakgrunden till Boverkets beslut är att det bara finns ett fåtal begagnade köksspisar på marknaden och att hälsovinsterna med att reglera dessa är små. Boverket bedömer därför att den administrativa kostnaden är större än nyttan med regeln.

Skärpta kraven för kaminer gäller

Ändringsföreskriften BFS 2019:2 BBR 28 träder i kraft 1 oktober 2019 utan övergångstid, vilket innebär att ändringarna måste börja tillämpas direkt.

Samma datum löper övergångsperioden för de skärpta utsläppskraven, som beslutades sommaren 2017, ut. De skärpta utsläppskraven gäller nu bara för braskaminer, pelletseldade kaminer, spisinsatser och kökspannor och omfattar krav på utsläpp av koloxid och verkningsgrad.

Mindre ändringar om bland annat hissar

Förutom regeländringarna för köksspisar innehåller ändringsföreskriften BFS 2019:2 BBR 28 även några mindre ändringar i avsnitt 3, 6 och 7 i BBR. Det handlar om hissar, fuktsäkerhet, dränering, skorstenshöjd och definitioner. I huvudsak rör det sig om en uppdatering av hänvisningar.

FAKTA Bakgrund

Sommaren 2017 beslutade Boverket att skärpa utsläppskraven på byggnader med rumsvärmare i BBR. Ett nytt krav infördes för byggnader med köksspisar, vilka tidigare hade omfattats av ett särskilt undantag.

Kraven blev dock hårt kritiserade vilket ledde till att Boverket gjorde en fördjupad konsekvensutredning av ändringen för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga byggnader. Läs mer om detta i den tidigare publicerade artikeln "Regler för vedspisar kan tas bort".

Boverket återtar nu de införda kravnivåerna för köksspisar och återgår till att ej reglera denna grupp. Ändringen innebär att varken installationer av nyproducerade eller begagnade köksspisar omfattas av utsläppskrav.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö Projektering Renoveringar Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter