Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för prövning av små avlopp
Vatten och avlopp 14 okt 2019
sma_avlopp_webb
Förhoppningen är att fler små avloppsanläggningar ska nå sin fulla potential med hjälp av vägledningen. Här fylls sand på markbädd. Foto: Marie Karlsson/Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har publicerat en uppdaterad vägledning för prövning av små avlopp. Den riktar sig främst till de som arbetar med frågan i kommuner.

Men Havs- och vattenmyndigheten, HaV, påpekar att även fastighetsägare och personer som ansvarar för projektering eller entreprenaden av en anläggning kan ha nytta av vägledningen.

I vägledningen finns råd om ansökan och anmälan för små avloppsanläggningar. Syftet är bland annat att se till att fler små avloppsanläggningar når sin fulla potential och får en lång livslängd. Dessutom hoppas man att ansökningsprocessen ska bli mer likartad och smidigare för kommuner och fastighetsägare.

Inga nya regler

Myndigheten poängterar att det inte har tillkommit några nya regler utan vägledningen innebär ett förtydligande av de regler som redan finns.

Förhoppningen är bland annat att samsynen mellan handläggare inom varje kommun ska öka och likaså mellan olika kommuner.

Ny metod för grundvatten

I vägledningen finns också en ny metod som kan användas för bestämning av grundvattennivån. Den kräver mer noggranna förundersökningar men i gengäld blir bedömningen mer säker än med tidigare metoder som har använts uppger HaV.

Att avståndet mellan avloppsanläggningen och grundvattnet är tillräckligt är viktigt då den huvudsakliga reningen i markbaserade avloppsanläggningar sker ovanför grundvattenytan.

FAKTA Små avlopp

Är en mindre avloppsanläggning som är dimensionerad för 5 – 200 personer. I Sverige finns det cirka en miljon fastigheter som har eget avlopp eller är kopplad till en mindre avloppsanläggning.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Små avlopp

Är en mindre avloppsanläggning som är dimensionerad för 5 – 200 personer. I Sverige finns det cirka en miljon fastigheter som har eget avlopp eller är kopplad till en mindre avloppsanläggning.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Fördjupningsmaterial