Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad handbok hjälper med gatuarbetet
Bestämmelser 17 okt 2019
vagarbete_webb
Gatuarbete i tätort ska underlättas med en ny handbok från SKL. Arkivfoto: Anders Wester
En omgjord handbok om gatuarbete i tätort finns nu utgiven hos Sveriges kommuner och landsting, SKL. Handboken ska fungera som stöd för de som arbetar med gatuarbete.

Handboken "Gatuarbete i tätort" ska fungera som stöd för kommuner i att skapa mer effektiva rutiner för hantering av just gatuarbeten i tätort. Den är en sammanslagning och omarbetning av två tidigare handböcker, "Arbete på väg" och "Ledning för grävning".

Den ska vara till hjälp för bland annat den kommunala handläggaren och de som utför arbeten i kommunal gatumark.

Lyfter fram behovet

Handboken innehåller bland annat kapitel om arbetsprocess för planering och genomförande och trafiksäkerhet vid gatuarbete. Ett syfte med den är att minimera skadorna som kan uppstå på gatubeläggningar, begränsa problem med framkomlighet och se till att berörda parter får information i god tid inför ett arbete.

I den nya handboken lyfts fler behov fram, bland annat behovet av tydlig delegation av ansvar och befogenheter, stöd vid planering och genomförande och generell uppdatering av regelverk.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial