Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Större Attefallshus – nu ska det avgöras
Bestämmelser 25 okt 2019
attefallshus
Om propositionen går igenom utökas Attefallshusens tillåtna byggnadsarea med fem kvadratmeter. Foto: Melker Dahlstrand/Mostphotos/montage
Förslaget om större Attefallshus närmar sig beslut. Nu har regeringen tagit fram en färdig proposition. Om riksdagen säger ja kan lagändringen träda i kraft i vår.

Komplementbostadshus, eller Attefallshus, ska få en tillåten byggnadsarea på 30 kvadratmeter i stället för nuvarande 25 kvadratmeter. I alla fall om regeringen får sin vilja igenom.

Förslaget har nu lämnats över till riksdagen i en proposition för de aktuella ändringarna i plan- och bygglagen, PBL. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 mars 2020.

Har goda förhoppningar

Bostadsminister Per Bolund har goda förhoppningar. Han tror att den utökade tillåtna ytan kan stimulera till ett smidigare bostadsbyggande för många människor.

 Vårt syfte är att det ska skapa nya bostäder i hela landet, till exempel för studenter och unga, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Det är dock inte alla som är lika positiva till förslaget. Bland remissvaren finns till exempel Svenska byggnadsvårdsföreningen och Sveriges Arkitekter som befarar att ändringarna kan ha negativ inverkan på kulturmiljövärden och möjligheterna till en god arkitektur och gestaltning.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har svarat att förslaget riskerar att leda till fler granntvister och överklaganden. Detta eftersom större Attefallshus troligen skapar bekymmer i form av insyn och förlorad utsikt för närboende.

Strider mot Europakonventionen

Det finns fler rättsliga betänkligheter. Som Omvärldsbevakning berättat tidigare har ett flertal domar fastslagit att Attefallshusen strider mot Europakonventionen, på grund av den inskränka rätten för grannar att överklaga startbesked för bygglovsbefriade komplementbostäder.

Några ändringar i fråga om överklaganderätten finns inte med i propositionen. Däremot uppges att regleringen ska ses över i ett större sammanhang för att komma till rätta med de brister som finns gällande rätten till domstolsprövning. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial