Varan har lagts till i varukorgen

Nyproduktionen långt under behoven

Bostäder 30 okt 2019
kranar_webb
Antalet nya bostäder som byggs är långt efter siffrorna som Boverket angivit för behoven under de kommande åren. Foto: Mostphotos
Byggandet fortsätter att halta. Nästa år väntas det bli 20 000 färre bostäder än vad som behövs. Som helhet är den senaste byggprognosen klen trots en stark anläggningssida.

Det ser inte ut att bli någon fart på produktionen av bostäder nästa år, enligt den konjunkturprognos som Sveriges Byggindustrier publicerade förra veckan. Uppskattningen är att 41 000 bostäder påbörjas nästa år. Siffran är mer än 20 000 lägre än det årliga behov som Boverket angett.

Sämst ser det ut att bli i Stockholm, där investeringarna i bostäder väntas pminska med 27 procent mellan 2018 och 2020. Precis som i förra prognosen går dock Göteborg mot strömmen. Här syns fortfarande en ökning framförallt tack vare en hög produktion av hyresrätter, enligt konjunkturprognosen.

Ras från toppåret

Sveriges Byggindustrier räknar med att det under nästa år påbörjas 32 000 lägenheter i flerbostadshus runtom i landet, vilket är en minskning med ungefär 40 procent jämfört med toppåret 2017. För småhus är motsvarande siffra 9 000 och ett tapp på runt 30 procent för samma period.

Sett över en 20-årsperiod är dock nivån relativt hög. Trots detta är det långt ifrån tillräckligt i förhållande till befolkningsutvecklingen, konstaterar Sveriges byggindustrier. Även byggandet av offentliga lokaler väntas minska på grund av en allt mer ansträngd ekonomi i många svenska kommuner.

Bättre för anläggning

I fråga om anläggningsprojekt ser det bättre ut. Jämfört med 2018 beräknas de offentliga investeringarna på området öka med tre procent för 2019 och sex procent för nästa år.

Inom privat sektor är det främst energiförsörjning samt vattenverk och renhållning som bidrar till de starka siffrorna. För offentliga investeringar drivs utvecklingen på av ny järnväg.

Bland övriga drivkrafter finns sedan några år olika typer av satsningar på ny energiproduktion, upprustning och modernisering av VA- och avfallsanläggningar samt utbyggnad av fiber.

Anläggningssidan lyckas dock inte kompensera helt och hållet för bostadsraset.  Prognosen visar en minskning för de totala bygginvesteringarna både 2019 och 2020, vilket också väntas innebära att antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen blir 7 000 färre 2020 jämfört med 2019. Detta samtidigt som det fortfarande råder brist på specialister som till exempel järnvägstekniker.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Infrastruktur
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial