Varan har lagts till i varukorgen
Lagförslag: Källsortering för byggavfall
Avfall 8 okt 2019
metallavfall_webb
Metall är en av avfallsfraktionerna som man vill börja källsortera från byggbranschen. Arkivfoto: Anders Wester
Det kan bli lagkrav på att bygg- och rivningsavfall ska källsorteras enligt ett förslag från Miljödepartementet. Samtidigt föreslås det också att det blir högre krav på att förebygga sådant avfall.

Flera lagförslag presenterades i måndags rörande avfall och ett av dem är att det ska bli krav på att källsortera bygg- och rivningsavfall. Byggsektorn beräknas stå för ungefär en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige och man vill öka återvinningen inom den branschen.

− Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till lagförslagen är ett EU-direktiv, som trädde i kraft i juli förra året. Fram till år 2025 ska svensk lag anpassas till de nya EU-kraven.

Sorteras i olika fraktioner

I en promemoria föreslår man att bygg- och rivningsavfall ska sorteras i flera olika fraktioner. Det gäller för:

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinter, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

I promemorian konstaterar man att förslagen kan innebära besparingar och kostnadsökningar. Vissa delar av avfallet kanske kan säljas och därmed innebära intäkter men det finns också risk för ökade kostnader beroende på utrymmesbrist och mer arbete som behöver utföras för att separera ihopsatta material.

Dessutom ska det bli större krav på att ha bättre planeringsunderlag för att förebygga avfall.

Kommuner tar hushålls byggavfall

Samtidigt föreslås det också att kommunerna ska bli ansvariga för hushållens bygg- och rivningsavfall. Det för att invånarna i olika kommuner ska få en likvärdig service.

Ett annat förslag är att verksamheter ska ha möjlighet att lämna sitt kommunala avfall till någon annan än kommunen eller den kommunen anlitar. Det innebär ett frival.

Promemorian har nu skickats på remiss, vilken ska besvaras senast 20 januari. Lagändringarna föreslås sedan träda i kraft 5 juli 2020.

FAKTA EU:s avfallspaket

I december 2015 presenterades ett paket av EU-kommissionen för cirkulär ekonomi. En del av detta är EU:s avfallspaket, som trädde i kraft i juli 2018. Det innehåller sex direktiv, som ska minimera andelen avfall.

1. Avfallsdirektivet
2. Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall
3. Direktiv om deponering av avfall
4. Direktiv om uttjänta fordon
5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer
6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA EU:s avfallspaket

I december 2015 presenterades ett paket av EU-kommissionen för cirkulär ekonomi. En del av detta är EU:s avfallspaket, som trädde i kraft i juli 2018. Det innehåller sex direktiv, som ska minimera andelen avfall.

1. Avfallsdirektivet
2. Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall
3. Direktiv om deponering av avfall
4. Direktiv om uttjänta fordon
5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer
6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial